Інші податки
Тема: Патентування

Торгові патенти для провадження деяких видів торговельної діяльності

Нормами Податкового кодексу передбачено, що для здійснення деяких видів торговельної діяльності, зокрема діяльності з роздрібної торгівлі на території України, обміну готівкових валютних цінностей, надання деяких платних послуг, а також послуг у сфері розваг, суб'єкти господарювання повинні придбати торговий патент.


Право на здійснення деяких видів господарської діяльності суб'єкт господарювання отримує у разі сплати збору.

Відповідно до пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують у встановленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

 • торговельну діяльність у пунктах продажу товарів;
 • діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
 • торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
 • діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

До пунктів продажу товарів належать, зокрема, магазини, інші торговельні точки, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину (пп. 14.1.211 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти (пп. 267.4.6 п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу).

Водночас пп. 267.1.2 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу передбачено, що збір за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг не сплачують такі суб'єкти господарювання:

 • аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
 • розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства й організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;
 • фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
 • фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
 • фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік.

Придбання пільгового торгового патенту

Право на придбання пільгового торгового патенту мають суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж таких, зокрема, товарів вітчизняного виробництва:

 • готових лікарських засобів (лікарських препаратів, ліків, медикаментів, предметів догляду, перев'язувальних матеріалів та іншого медичного приладдя), вітамінів для населення, тампонів, інших видів санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарних препаратів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічних та інших засобів реабілітації інвалідів; зубних паст та порошків, косметичних серветок, дитячих пелюшок;
 • поштових марок, листівок, вітальних листівок і конвертів, ящиків, коробок, мішків, сумок та іншої тари, виготовленої з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітури до них;
 • товарів народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
 • вугілля, вугільних брикетів, побутового палива, освітлювального гасу, паливного торфу, торф'яних брикетів, дров для продажу населенню, скрапленого газу у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;
 • проїзних квитків; зошитів (пп. 267.2.2 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу).

Крім того, право на придбання пільгового торгового патенту мають суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами — резидентами України (пп. 267.2.3 п. 267.2 ст. 267 цього Кодексу).

Порядок придбання торгового патенту

Для придбання торгового патенту суб'єкт господарювання подає до органу ДПС за місцем сплати збору (за місцезнаходженням пункту продажу товарів) заявку, яка повинна містити такі відомості:

 • найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
 • юридичну адресу (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
 • вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
 • вид торгового патенту;
 • найменування документа про повну або часткову сплату збору;
 • назву та фактичну адресу (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;
 • назву, дату, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
 • період, на який придбається торговий патент (п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу).

Підставою для придбання торгового патенту є належним чином оформлена заявка, форму якої затверджено наказом № 109.

Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких вона заповнюється. Звірка відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент її подання (пп. 267.4.2 п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу).

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу (пп. 267.4.5 п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу).

Проте пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 цього Кодексу визначено, що податкове законодавство ґрунтується, зокрема, на принципі презумпції правомірності рішень платника податку в тому випадку, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Таким чином, торговий патент видається суб'єкту господарювання органом ДПС за його місцезнаходженням або місцезнаходженням його структурних (відокремлених) підрозділів. При цьому суб'єкту господарювання, що провадить торговельну діяльність, торговий патент видається за місцезнаходженням пункту продажу товарів.

Особливості сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Відповідно до ст. 36 Податкового кодексу податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку зі сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством (ст. 31 Податкового кодексу).

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (ст. 38 цього Кодексу).

Строки сплати збору за провадження торговельної діяльності встановлено ст. 267 Податкового кодексу, зокрема:

за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніше як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному місяцю;

за здійснення діяльності у сфері розваг — щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, що підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Зауважимо, що збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності за січень (І квартал) наступного року сплачується у грудні поточного року. Зазначений збір сплачується у розмірі, встановленому чинним на той момент законодавством. При цьому обов'язок суб'єкта господарювання зі сплати цих платежів вважається виконаним.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності належить до місцевих податків і зборів (ст. 10 Податкового кодексу).

Місцеві ради обов'язково встановлюють збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (п. 10.3 вищезазначеної статті цього Кодексу), який є обов'язковим до сплати на території відповідних територіальних громад (п. 8.3 ст. 8 Кодексу).

Строки сплати збору

Підпунктом 267.5.2 п. 267.5 ст. 267 Податкового кодексу встановлено такі строки сплати збору:

 • за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніше як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
 • за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному місяцю;
 • за здійснення діяльності у сфері розваг — щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у вищезазначені строки дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення (пп. 267.7.4 п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу).

При цьому якщо суб'єкт господарювання продовжує здійснювати діяльність, яка потребує придбання торгового патенту, то вважається, що така діяльність здійснюється без отримання відповідних торгових патентів з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Крім того, відповідно до п. 125.1 ст. 125 Податкового кодексу несплата (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 цього Кодексу, в порядку та строки, визначені Кодексом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50% ставок збору, встановлених ст. 267 Податкового кодексу.