Новини

Податкові векселі: спирт етиловий та біоетанол

Пунктом 229.1 ст. 229 Податкового кодексу передбачено, що відвантаження з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та біоетанолу за нульовою ставкою акцизного податку виробникам для виробництва окремих видів продукції здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком.

Податковий вексель може бути видано:

  • підприємствами первинного виноробства, які є виробниками виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла;
  • виробниками лікарських засобів;
  • виробниками продуктів органічного синтезу;
  • нафтопереробними заводами (чи іншими суб'єктами господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;
  • виробниками біопалива.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, постановою № 1257 встановлено механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються на суму акцизного податку, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку на спирт етиловий, передбаченою Податковим кодексом, та нульовою ставкою за 1 л 100-відсоткового спирту.

Векселедавцем є суб'єкт господарювання, який видає податковий вексель під час отримання спирту етилового з акцизного складу для виробництва окремих видів продукції, а векселедержателем — орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

Строк, на який видається податковий вексель підприємствами-виробниками для виробництва окремих видів продукції, не може перевищувати 90 календарних днів, а підприємствами первинного виноробства та виробниками лікарських засобів — 180 календарних днів.

Податковий вексель складається у двох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в установі банку, другий — на ксерокопії вексельного бланка, що має однаковий з першим примірником номер. При цьому кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо, записи у яких повинні бути тотожними.

Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного), біоетанолу для виготовлення окремих видів продукції.

Погашення податкового векселя здійснюється у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий для виробництва окремих видів продукції. Підставою для такого погашення є довідка векселедавця про цільове використання спирту в перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий за формою, що затверджується ДПС України.

Підтвердженням умов цільового використання спирту для виробництва лікарських засобів є подання разом з довідкою звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового, який складається за формою, що затверджується Мінохорони здоров'я України за погодженням з Мінфіном України.

Порядок також містить норми щодо опротестування не погашеного у встановлений строк векселя, а саме: у разі коли податковий вексель не погашено у визначений строк, орган ДПС за місцем реєстрації векселедавця здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив авалювання цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.

Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше одного операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в такому векселі.

Введення в дію Порядку № 1257 передбачає розробку та прийняття нормативно-правових актів ДПС України про затвердження форми довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції та довідки про цільове використання спирту етилового.

З набранням чинності постановою № 1257 втратили чинність постанови № 146 та № 796.