Новини

Податкові векселі: легкі та важкі дистиляти

Пунктами 229.2 та 229.3 ст. 229 Податкового кодексу запроваджено норми оподаткування легких та важких дистилятів за нульовою ставкою акцизного податку або їх ввезення на митну територію України без сплати акцизного податку у разі використання таких нафтопродуктів у нафтохімічній промисловості як сировини для виробництва етилену. Крім того, перелік суб'єктів господарювання, які можуть отримувати або ввозити легкі та важкі дистиляти для виробництва етилену в обсягах, установлених квотами, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Умовою отримання легких та важких дистилятів за нульовою ставкою акцизного податку або їх ввезення без сплати акцизного податку є надання суб'єктами господарювання податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), який є забезпеченням виконання податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з таких видів нафтопродуктів у разі їх нецільового використання.

На виконання зазначених норм Податкового кодексу (пп. 229.2.13 п. 229.2 та пп. 229.3.15 п. 229.3 ст. 229) прийнято постанову № 1215, що набрала чинності з 10.01.2011 р.

Цією постановою затверджено Порядок, яким визначено механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються суб'єктами господарювання до отримання з нафтопереробного підприємства або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів (коди 2710 11 11 00 та 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), що використовуються як сировина для виробництва етилену.

Виробник етилену, який одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва етилену (далі — векселедавець), видає оформлений належним чином податковий вексель органу ДПС за місцем реєстрації (далі — векселедержатель) до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких дистилятів — на суму акцизного податку, нараховану на обсяг нафтопродуктів, що отримуються з урахуванням ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, передбаченою п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кг, а для ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів — на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.

Податковий вексель видається на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати авалювання банком, — для податкового векселя, який видається до отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства, або від дати оформлення митної декларації — для податкового векселя, який видається під час ввезення легких та важких дистилятів на митну територію України.

У разі отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства податковий вексель складається у двох примірниках, а у разі їх ввезення на митну територію України — у трьох. Перший примірник заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем у банку, а два інші — на ксерокопії вексельного бланка і мають однаковий з першим примірником номер. Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо, записи в яких повинні бути тотожними. Оригінал податкового векселя залишається у векселедержателя, другий примірник з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для отримання на нафтопереробному підприємстві легких та важких дистилятів. У разі ввезення легких та важких дистилятів другий примірник податкового векселя подається органу держмитслужби, який здійснює митне оформлення зазначених товарів, третій — залишається векселедавцю.

Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання легких та важких дистилятів за формою, що затверджується ДПС України. Довідка складається на основі первинних документів і погоджується представником податкового поста, встановленого на підприємстві, що використовує легкі та важкі дистиляти як сировину для виробництва етилену. Порядок роботи податкового поста визначається ДПС України.

Крім того, векселедавцю заборонено передавати обов'язки з погашення податкового векселя іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. Також визначено, що за користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших векселів.

Порядком № 1215 також передбачено, що у разі непогашення податкового векселя векселедавцем у строк векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. У свою чергу, банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в податковому векселі.

Якщо векселедавець не підтверджує цільове використання легких та важких дистилятів, то відповідно до пп. 212.1.7 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу він стає платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням, що тягне за собою фінансову відповідальність у вигляді штрафу, передбачену пп. 229.2.16 п. 229.2 та пп. 229.3.18 п. 229.3 ст. 229 цього Кодексу, розмір якого визначається шляхом збільшення суми податку, яка повинна бути сплаченою, на коефіцієнт 1,5.