Новини

Коментар фахівця до наказу ДПА України від 31.01.2011 р. № 56

У Податковому кодексі правила оподаткування неприбуткових установ та організацій встановлено ст. 157.

Слід зауважити, що за окремими групами неприбуткових установ та організацій розширено види доходів, що звільняються від оподаткування податком на прибуток. Так, зокрема, у групах неприбуткових установ та організацій, до яких належать юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, до переліку звільнених доходів включено разові або періодичні внески, відрахування їх засновників та членів (п. 157.5 ст. 157 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 157.14 ст. 157 цього Кодексу центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій.

Наказом № 56 з метою реалізації положень ст. 157 затверджено нову форму та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (за текстом — Податковий звіт).

Форма Податкового звіту передбачає відповідні рядки для кожної групи неприбуткових установ та організацій в розрізі звільнених від оподаткування податком на прибуток доходів.

Податковий звіт подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами за кожний звітний податковий період, який дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). Для цілей Податкового кодексу під терміном «базовий звітний (податковий) період» слід розуміти перший звітний (податковий) період року (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49).

Як і раніше, Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року на підставі даних бухгалтерського обліку.

Податковий звіт складається з двох частин (частина І та частина ІІ).

У частині I відображаються всі доходи неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток, у тому числі вартість майна, що надійшла безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв. При цьому для кожної ознаки неприбуткової організації у Податковому звіті передбачено окремі рядки.

Відповідно до норм Податкового кодексу у новій формі Податкового звіту в окремих рядках зазначаються доходи у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (пп. 1.3.6 п. 1.3 частини І Податкового звіту).

Кожна з груп неприбуткових організацій (за винятком бюджетних установ та організацій) має відповідний рядок для відображення доходів, отриманих як третейський збір, які звільнено від оподаткування податком на прибуток згідно з п. 157.16 ст. 157 Податкового кодексу.

У частині І Податкового звіту відображаються також і профінансовані видатки бюджетної установи або організації для виконання статутних завдань.

У частині ІІ наводиться розрахунок суми доходів, що отримано такими організаціями з інших джерел та підлягають оподаткуванню за загальними правилами. Податок на прибуток таких організацій нараховується та сплачується у звітному періоді отримання таких доходів.

У разі самостійного виявлення помилок у раніше поданих податкових звітах заповнюється відповідний рядок Податкового звіту та подається розрахунок податкових зобов'язань за період, в якому таку помилку виявлено.

Звертаємо увагу на те, що за результатами діяльності І кварталу 2011 р. неприбуткові установи та організації подають Податковий звіт за раніше діючою фомою, затвердженою наказом № 233.

Нова форма Податкового звіту застосовується починаючи з 01.04.2011 р., тобто за підсумками ІІ кварталу 2011 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42