Інші податки
Тема: Плата за землю

Мінімальний розмір орендної плати за землю

Статтею 288 Податкового кодексу передбачено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої ділянки, платник орендної плати — орендар земельної ділянки, об’єкт оподаткування — це земельна ділянка, яку надано в оренду. Чи є правильним застосування норм, встановлених п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу, щодо розміру орендної плати за землю лише до договорів оренди земельних ділянок державної і комунальної власності?


Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним і Цивільним кодексами, Законом про оренду землі, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Будь-які питання щодо оподаткування з 01.01.2011 р. регулюються Податковим кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до вищезазначеного Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

Підпунктом 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що плата за землю — загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Згідно з пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу встановлено, що орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. При цьому зазначається, що у розділі XIII слова «орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності» вживаються як «орендна плата».

Справляння плати за землю здійснюється відповідно до положень розділу ХІІІ Податкового кодексу.

Пунктом 288.1 ст. 288 Податкового кодексу передбачено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої ділянки, платником орендної плати є орендар земельної ділянки, об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яку надано в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Статтею 4 Закону про оренду землі визначено, що орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

При цьому п. 1 Прикінцевих положень Закону про оренду землі передбачено, що до розмежування відповідно до Закону земель державної і комунальної власності орендодавцями земельних ділянок у межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, є відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених Земельним кодексом.

Відповідно до п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

  • для земель сільськогосподарського призначення — за розмір земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ цього Кодексу;
  • для інших категорій земель — за трикратний розмір земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ вищезазначеного Кодексу.

Отже, враховуючи вимоги п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу, мінімальний розмір орендної плати за землю встановлюється у договорах оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, орендодавцями яких є сільські, селищні та міські ради та відповідні органи виконавчої влади.

Водночас з метою підвищення рівня соціального захисту селян — власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також відповідальності землекористувачів за ефективне використання земель сільськогосподарського призначення Указом № 92 визнано одним із найпріоритетніших завдань розвитку аграрного сектора економіки — забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема, шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше ніж 3% від визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.