Інші податки
Тема: Плата за землю

Сплата земельного податку житлово-будівельними кооперативами

Житлово-будівельному кооперативу надано у власність земельну ділянку відповідно до ст. 41 Земельного кодексу. На підставі норм Цивільного та Господарського кодексів, Закону про кооперацію поняття товариства та кооперативу тотожні. Чи є тотожними ці поняття у значенні та розумінні п. 1 ст. 276 Податкового кодексу при оподаткуванні землі?


Відповідно до статей 270 і 271 Податкового кодексу об’єктом оподаткування плати за землю є земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, а у разі якщо нормативну грошову оцінку не проведено — площа земельних ділянок.

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено незалежно від місцезнаходження, ставку земельного податку встановлено у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 і 278 цього Кодексу.

Водночас положеннями Податкового кодексу визначено особливості оподаткування окремих земельних ділянок.

Так, п. 276.1 ст. 276 Податкового кодексу встановлено, що земельний податок за земельні ділянки в межах населених пунктів, які зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, що використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими та дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3% від суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього Кодексу.

При цьому необхідно враховувати, що згідно з п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Відповідно до ст. 83 Цивільного кодексу юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ і в інших формах, установлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

Підприємницькі товариства можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи (ст. 84 Цивільного кодексу).

Непідприємницькі товариства не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств установлюються законом (ст. 85 Цивільного кодексу).

Так, відповідно до ст. 2 Закону про кооперацію обслуговуючий кооператив — кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.

Отже, земельний податок товариствами та кооперативами сплачується відповідно до положень розділу ХІІІ Податкового кодексу з урахуванням особливостей, встановлених п. 276.1 ст. 276 цього Кодексу, і даних державного земельного кадастру, який відповідно до статей 193 та 204 Земельного кодексу встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності та права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів і ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Водночас відповідно до абзацу дев’ятого частини першої наказу № 97 та пунктів 10 і 11 Положення № 118 ведення Державного класифікатора «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (ДК 002:2004) та присвоєння класифікаційних кодів суб’єктам згідно з державними класифікаторами здійснюється Держкомстатом України та його територіальними органами.