Новини

Коментар фахівця до постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138

Відповідно до п. 13 ст. 29 Бюджетного кодексу до складу доходів держбюджету, зокрема, належить частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету згідно із законом, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Статтею 5 Закону № 185 встановлено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності, здійснюючи які уряд визначає порядок, зокрема, відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, а ст. 111 цього Закону передбачено особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу) до державного бюджету, які відображено в Порядку № 138.

Так, згідно з п. 1 цього Порядку частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону № 1341, а також державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, в таких розмірах:

  • 30% — державними підприємствами, що є суб'єктами природних монополій, та державними підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн.;
  • 15% — іншими державними унітарними підприємствами.

Окремо п. 1 Порядку № 138 наведено особливості відрахування частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами енергетичної галузі та державними підприємствами електроенергетичної галузі, які практично не змінилися порівняно з порядком відрахувань цього платежу в 2008 та 2010 рр.

Пунктом 2 Порядку № 138 визначено, що частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів ДПС у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємства.

Отже, за підсумками I кварталу 2011 р., тобто не пізніше 10.05.2011 р., державні унітарні підприємства та їх об'єднання повинні подати до органів ДПС Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку,і сплатити задекларовані в Розрахунку суми податкового зобов'язання частини чистого прибутку (доходу) не пізніше 20.05.2011 р.

Статтею 69 Бюджетного кодексу визначено перелік доходів загального фонду місцевих бюджетів, до яких належить, зокрема, частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету в порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Отже, комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання відраховують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу) в порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

У разі якщо відповідними місцевими радами прийнято рішення щодо розміру (нормативу) відрахування частини чистого прибутку (доходу) для комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, то зазначені підприємства зможуть подати до органів ДПС Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і сплатити задекларовані в Розрахунку суми податкового зобов'язання частини чистого прибутку (доходу) за формою, затвердженою відповідним наказом ДПА України.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42