Інші податки
Тема: ПДВ

Відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків

Який порядок відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків?


Відповідно до п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування податку).

У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Тобто платник податку має право на формування податкового кредиту на підставі касових чеків, які містять загальну суму отриманих товарів/послуг, що не перевищують 200 грн. за день (без ПДВ), незалежно від кількості таких чеків та продавців, від яких вони отримані.

Ліміт за касовим чеком у 200 грн. за день (без ПДВ) застосовується до кожного окремого платника податку (покупця) і не застосовується до окремих структурних підрозділів платника податку, яким делеговане право ведення частини Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Якщо платник податку отримав касовий чек, в якому загальна сума отриманих товарів/послуг перевищує 200 грн., то, відповідно, такий платник податку не має права на підставі цього чека віднести до податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину.

При цьому п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу встановлено, що на вимогу покупця платник податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, зобов’язаний видати податкову накладну.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Щодо порядку відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків на товари/послуги, що використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування, то відповідно до наказу № 1002 такі касові чеки мають відображатися в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, проте в межах 200 грн. за день (без ПДВ).