Інші податки
Тема: ПДВ

Особливості податкового обліку операцій, які не є об’єктом оподаткування

Підприємство надає послуги електронного цифрового підпису, які згідно з пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу не є об’єктом оподаткування. Крім того, підприємство надає послуги, які є об’єктом оподаткування ПДВ. Чи потрібно підприємству виключити зі складу податкового кредиту суми ПДВ за необоротними активами, що використовувались та використовуватимуться для надання послуг електронного цифрового підпису в сумі їх балансової вартості станом на 01.01.2011 р., а також товарами та послугами, придбаними до 01.01.2011 р., за якими раніше було нараховано податковий кредит?


Пунктом 198.4 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Пунктом 198.5 цієї статті встановлено, що у випадках, коли надалі товари/послуги, стосовно яких у попередніх податкових періодах платник податку скористався правом на податковий кредит, фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до розділу V (за винятком випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу), чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче за ціну їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Статтею 199 Податкового кодексу встановлено правила пропорційного віднесення сум податку до складу податкового кредиту, зокрема п. 199.1 цієї статті визначено, що у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.