Новини

Торговий патент на провадження діяльності з надання платних побутових послуг

Cтаттею 267 Податкового кодексу запроваджено збір на провадження деяких видів підприємницької діяльності та визначено платників такого збору.

Відповідно до пп. 267.1.1 п. 267.1 зазначеної статті платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять визначені цим підпунктом види підприємницької діяльності, до яких належить, зокрема, діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Постановою № 1258 затверджено Перелік платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент. Зазначена постанова є дійсною з 03.02.2011 р.

Зауважимо, що до вищезазначеної дати торговий патент на провадження діяльності з платних побутових послуг придбавався згідно з Переліком № 576, який втратив чинність.

Порівнюючи переліки № 1258 та № 576, можна дійти висновку, що Переліком № 1258 визначено найприбутковіші та найпрестижніші види побутових послуг і з нього виключено такі послуги, як прокат грамплатівок чи аудіокасет та відеоплівок (коди 01.130.02, 01.130.03), та у послугах за кодами 01.141.01 — 01.141.09 і 01.141.11 — 01.141.19 послуги з оброблення плівок замінено послугами з оброблення фотоматеріалів

Водночас суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з надання платних побутових послуг, слід знати, що:

  • торговий патент згідно з Податковим кодексом — це державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності, користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору;
  • платні послуги — це діяльність, пов'язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки.

Тобто незалежно від того, як ведуться розрахунки за надані побутові платні послуги — безготівковій чи готівковій формі, необхідно придбавати торговий патент.

Строк дії торгового патенту на діяльність з надання платних побутових послуг становить 60 календарних місяців. Ставка збору за провадження діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року.

Ставки збору можуть змінюватися залежно від зміни мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року.

Сплата збору за провадження діяльності з надання платних послуг здійснюється щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

Платникам збору надано право здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Перенесення строків сплати збору у зв'язку із святковими або вихідними днями ст. 267 Податкового кодексу не передбачено.

Вартість торгових патентів ураховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений строк дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Якщо суб'єкт господарювання поряд із наданням побутових послуг, які не підлягають патентуванню, надає послугу, яку включено до переліку побутових послуг, що підлягають патентуванню, у такому разі необхідно придбавати торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг.

Суб'єктам господарювання слід також знати: якщо припиняється діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, то до 15 числа місяця, що передує звітному, необхідно письмово повідомити про це відповідні органи державної податкової служби. У такому випадку торговий патент підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42