Новини

Використання мінеральної води, що входить до складу напоїв

Водні відносини в Україні регулюються Водним кодексом, згідно зі ст. 3 якого всі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. До водного фонду України належать поверхневі води, підземні води і джерела, внутрішні морські води та територіальне море.

Статтею 1 Водного кодексу визначено, що води підземні — це води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні у товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.

Класифікатором корисних копалин надано визначення підземних мінеральних вод — це природні підземні води об'єктів (родовищ), що характеризуються певним та стабільним фізико-хімічним складом, вмістом біологічно активних компонентів і сполук відповідно до кондицій, установлених для кожного об'єкта (родовища), які використовують без додаткового обробляння, що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості.

Таким чином, підземна мінеральна вода належить до природних підземних вод об'єктів (родовищ).

Відповідно до ст. 48 Водного кодексу спеціальне водокористування — це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування є платним (ст. 49 цього Кодексу).

Податковим кодексом регулюється справляння платежу за використання водних ресурсів — збору за спеціальне використання води.

Згідно з пп. 14.1.67 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу збір за спеціальне використання води — це загальнодержавний збір, який справляється за спеціальне використання води водних об'єктів, використання води, отриманої від інших водокористувачів, використання води без її вилучення з водних об'єктів для потреб гідроенергетики і водного транспорту, використання води для потреб рибництва.

Пунктом 324.4 ст. 324 Податкового кодексу визначено перелік видів використаної води, за яку збір за спеціальне використання води не справляється.

Відповідно до п. 323.1 ст. 323 цього  Кодексу платниками збору є водокористувачі — суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту й рибництва. При цьому мінеральну воду (в тому числі ту, що входить виключно до складу напоїв) зазначеним переліком не передбачено.

Згідно з ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні» до мінеральних вод належать питні природні підземні води, до складу яких входять різні біологічно активні хімічні компоненти, насичені двоокисом вуглецю, розлиті у пляшки.

Отже, обсяги використаної мінеральної води, що входять виключно до складу напоїв, оподатковуються збором за спеціальне використання води на загальних підставах.

Підпунктом 325.6.2 п. 325.6 ст. 325 Податкового кодексу встановлено ставки збору за спеціальне використання підземної води, яка входить виключно до складу напоїв, у розмірі 29,86 грн. за 1 м3.