Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування операцій з інвестиційними активами

Які особливості оподаткування операцій з інвестиційними активами, якщо договір купівлі-продажу цінних паперів посвідчується нотаріально, та хто є податковим агентом при виплаті доходів у цьому випадку?


Особливості оподаткування окремих видів доходів визначено спеціальними нормами ст. 170 Податкового кодексу, п. 170.2 якої встановлено порядок оподаткування інвестиційного прибутку.

Так, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року (абзац другий пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).

Відповідно до абзацу першого пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 цього пункту.

Термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого продажу.

Якщо договір купівлі-продажу інвестиційних активів укладається між фізичною та юридичною особою (в тому числі професійним торговцем цінними паперами, з яким укладено договір виконання функцій податкового агента), то такі особи повинні виконати всі функції, покладені на податкового агента, в тому числі щодо повідомлення податкових органів за ф. № 1ДФ.

Якщо ж договір купівлі-продажу інвестиційних активів укладається між двома фізичними особами, то нотаріус, який посвідчує відповідний договір щодо відчуження цінних паперів, має надати до органу ДПС за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість.