Інші податки
Тема: ПДФО

Віднесення до складу витрат витрат, пов’язаних з оплатою квартири, в якій самозайнята особа провадить діяльність

Адвокат провадить діяльність у квартирі, яка належить йому на праві власності як фізичній особі. Чи можна включати до витрат витрати, пов’язані з оплатою квартири?


Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську, регулюється ст. 178 Податкового кодексу, за винятком випадків, коли ці особи на законних підставах зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності або є найманими особами в межах такої діяльності.

Доходи, отримані протягом календарного року від провадження такої діяльності, оподатковуються за ставками 15 та 17%.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання свідоцтва про реєстрацію в органах ДПС особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (за ф. № 4-ОПП відповідно до Порядку № 979), об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

При цьому згідно з п. 6.9 розділу ІV Порядку № 979 якщо фізична особа зареєстрована як підприємець і при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, така особа обліковується в органах ДПС як фізична особа — підприємець відповідно до вищезазначеного розділу цього Порядку.

Податковим кодексом покладено обов’язки ведення обліку доходів і витрат від такої діяльності на фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (п. 178.6 ст. 178 Податкового кодексу). Форму такого обліку та порядок його ведення затверджено Порядком № 1025.

Організаційно-правові засади здійснення адвокатської діяльності регулюються Законом про адвокатуру, тому до складу витрат платників податку, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність, включаються лише документально підтверджені витрати, необхідні для здійснення передбачених цим Законом функцій в межах такої діяльності. Так, зокрема, це витрати на оплату праці найманих працівників за трудовими чи цивільно-правовими угодами; сплата внесків до Пенсійного фонду України, єдиного соціального внеску, в тому числі на фонд оплати праці найманих працівників; орендна плата за користування приміщенням, яке є робочим місцем адвоката, і витрати на виготовлення печаток та штампів.

Щодо віднесення до витрат адвоката витрат на утримання приватної квартири, що використовується у його професійній діяльності, слід зазначити, що право приватної власності закріплюють Конституція, Цивільний кодекс. Суб’єктом права приватної власності відповідно до ст. 325 Цивільного кодексу є фізичні особи. Цивільний кодекс передбачає, зокрема, що учасниками цивільних відносин та суб’єктами права власності є фізичні особи (частина перша ст. 2 та частина перша ст. 318). Крім того, відповідно до Житлового кодексу громадяни, які мають у приватній власності, зокрема, квартиру (яка належить до приватного житлового фонду), користуються нею для особистого проживання і проживання членів їх сімей, оскільки призначенням жилих приміщень є саме постійне в них проживання громадян (статті 4, 6 та 150 Житлового кодексу).

Враховуючи наведене, законодавчих підстав для віднесення витрат на утримання приватної квартири до витрат, пов’язаних із здійсненням незалежної адвокатської діяльності, немає.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42