Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна

Фізична особа продає рухоме майно у вигляді автомобіля та мотоцикла за посередництвом юридичної особи — комісіонера. Як сплачується податок на доходи фізичних осіб?


Підпунктом 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 173 Кодексу.

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна визначено ст. 173 Податкового кодексу, п. 173.1 якої встановлено, що дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.

Як виняток з положень п. 173.1 вищезазначеної статті під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1% (абзац перший п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу).

Абзацом другим п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу встановлено, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, — 5%.

Частиною першою ст. 1011 Цивільного кодексу встановлено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Оскільки у даному випадку фізична особа — комітент продає своє майно за посередництвом юридичної особи — комісіонера, а комісіонер здійснює продаж майна від свого імені з подальшим нарахуванням і виплатою доходу комітенту — фізичній особі, то такий комісіонер є податковим агентом платника податку щодо доходів від продажу автотранспортного засобу і повинен виконати всі обов’язки, передбачені п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу.

Згідно з п. 176.2 ст. 176 вищезазначеного Кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.