Новини

Заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до неї

З 10.01.2011 р. набрав чинності наказ № 969, яким затверджено нову форму податкової накладної та Порядок її заповнення. До ДПА України надходить багато листів від платників із запитаннями щодо деяких особливостей заповнення податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї. Пропонуємо вашій увазі найхарактерніші запитання та відповіді на них.


Чи потрібно проставляти розділові знаки (крапки) при заповненні полів «Дата» податкової накладної?

У полях «Дата» податкової накладної, додатка до податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної зазначаються лише цифри без крапок, ком та інших розділових знаків.

Наприклад, дата укладання договору або виписування податкової накладної (1 квітня 2011 р.) відображатиметься у такий спосіб:

Як правильно заповнювати поле «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної? Чи можна в номері договору проставляти символи, літери?

Обов'язковість заповнення поля «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної передбачено пп. «и» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу.

У цьому рядку податкової накладної проставляється вид цивільно-правового договору відповідно до Цивільного кодексу (договір купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг, перевезення тощо) за операцією, на яку виписується податкова накладна, а також дата складання договору та його номер.

При цьому в полі номера договору проставляється номер, зазначений у самому договорі, та можуть передбачатися символи (дріб, тире тощо) і літери.

Наприклад, договір купівлі-продажу від 20.01.2011 р. за № 23/45а в податковій накладній матиме такий вигляд:

 

 

Формою податкової накладної, затвердженою наказом № 969, передбачено шість клітин для номера цивільно-правового договору. У разі якщо номер договору має понад шість знаків, він може проставлятися суцільним порядком без розділових клітин або податкова накладна виписується з більшою (необхідною) кількістю клітин.

Наприклад, якщо договір має № 234567890, то поле «Вид цивільно-правового договору» матиме такий вигляд:

 

Зауважимо, що прийнятий центральним органом ДПС електронний формат (стандарт) податкової накладної не містить обмежень щодо кількості знаків у полі номера договору.

Відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу правочин може вчинятися усно або у письмовій формі.

У разі укладання усних договорів з контрагентом в поле «Вид цивільно-правового договору» вноситься відповідний запис. При цьому в разі відсутності документа, що підтверджує вчинення усного правочину, проставляється дата, з якої сторони розпочали виконання усного договору (дата постачання товарів/послуг або дата їх оплати), а номер договору не проставляється.

У разі наявності рахунку-фактури або іншого документа, що підтверджує вчинення усного правочину, в поле «Вид цивільного-правового договору» вноситься відповідний запис і зазначаються документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата і номер.

Наприклад, при постачанні товарів на підставі усного договору оплата здійснюється згідно з рахунком-фактурою від 15.01.2011 р. № 345, а в податковій накладній зазначається:

Наведений приклад ілюструє порядок, згідно з яким у разі якщо номер цивільно-правового договору   має менше ніж шість знаків, його проставляють справа.

 

Чи повинен номер податкової накладної відповідати порядковому номеру запису в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних? Чи дозволяється платнику вести власну нумерацію податкових накладних?

Пунктом 3 Порядку № 969 та п. 9 Порядку № 1002 встановлено, що номер податкової накладної має відповідати її порядковому номеру в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних і не передбачено будь-якої іншої нумерації. Тобто порядок нумерації податкових накладних установлено за принципом повної чисельної послідовності натуральних чисел (1, 2, 3, 4, ...) і застосування інших принципів нумерації та кодування в порядковому номері податкової накладної додаткових відомостей про дату договору, його номер, іншу інформацію щодо проведеної операції не дозволяється.

 

Чи мають право на включення до податкового кредиту операції за податковими накладними, в яких деякі обов'язкові реквізити дописано кульковою ручкою (при заповненні в електронному вигляді)?

Дописування чи виправлення даних у податковій накладній вручну (кульковою, гелевою, чорнильною або іншою ручкою) не допускається, оскільки податкову накладну, як і будь-який інший звітний документ, слід заповнювати одним методом — в електронному вигляді або вручну.

Це правило стосується і розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

 

Як у новій формі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної відображати суми ПДВ, що підлягають відповідному коригуванню? Якщо розрахунок коригування необхідно зробити по товаротранспортних витратах старої форми податкової накладної, то як відобразити цю операцію в новій формі розрахунку?

Форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, затверджена наказом № 969, не зазнала суттєвих змін порівняно зі старою формою. Було вилучено графи 12 — 15 («Проведення коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту»), проте в рядку «Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту» (в графі 9), як і раніше, зазначається сума ПДВ, на яку проводиться відповідне коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту.

Статтею 192 Податкового кодексу передбачено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг суми податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо його зареєстровано як платника податку на дату проведення коригування, а також якщо він збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, і надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо його зареєстровано як платника податку на дату проведення перерахунку.

Отже, при від'ємному значенні рядка «Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту» податкове зобов'язання продавця та податковий кредит покупця зменшуються на таку суму.

При позитивному значенні рядка «Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту» податкове зобов'язання продавця та податковий кредит покупця збільшуються на зазначену в рядку суму.

Це правило стосується і заповнення розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, виписаних за старою формою, в тому числі в разі коригування сум товаротранспортних витрат, оскільки відповідно до наказу № 969 з форми податкової накладної вилучено розділ «Товаротранспортні витрати» як такі, що мають зазначатись окремим рядком у розділі І податкової накладної.

Таким чином, значення товаротранспортних витрат як за старою, так і за новою формою податкової накладної зазначаються окремим рядком і відповідно окремим рядком коригуються в розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

 

Як заповнити службові поля в податковій накладній при виписці одного її примірника у разі отримання послуг від нерезидента?

Згідно з п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування.

При цьому отримувач послуг — платник податку у порядку, визначеному ст. 201 цього Кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту в установленому порядку.

Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається в отримувача послуг — платника податку.

Отже, у верхній лівій частині податкової накладної в полі «Оригінал видається покупцю» проставляється відповідна відмітка («X»).

Підпунктом 8.2 п. 8 Порядку № 969 передбачено, що у разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташовано на митній території України, у полях «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

Наприклад, у разі виписки 15 лютого 2011 р. податкової накладної № 234 на суму 15 000 грн. отримувачем послуг, що постачаються нерезидентом, місце постачання яких розташовано на митній території України, службові поля такої накладної матимуть такий вигляд:

 

Чи можна виписувати декілька податкових накладних за одним договором у зв'язку з надходженням коштів на декілька розрахункових рахунків від покупця, якщо сукупно сума коштів, яка надійшла, перевищуватиме 6 000 000 грн. з ПДВ? І чи потрібно такі податкові накладні реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних? Якщо за один день зараховується декілька платежів від одного контрагента і за одним договором, як виписати податкову накладну: на загальну суму за один день чи на кожну окрему суму?

Відповідно до п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу та п. 14 Порядку № 969 податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, які надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Отже, податкова накладна виписується на загальну суму коштів, що надійшли від покупця протягом дня (як оплата за товари/послуги, що мають бути поставлені за одним договором), незалежно від того, чи надійшли вони на один або на декілька розрахункових рахунків.

Якщо в таких накладних сума ПДВ перевищує суму, зазначену в п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, вони підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі якщо здійснюється попередня оплата за товари/послуги, що мають бути поставлені за декількома договорами, податкові накладні виписуються на відповідну суму авансу за кожним договором окремо.