Інші податки
Тема: Бухгалтерський облік, ЄСВ, Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, Пенсійне і соціальне забезпечення

Бухгалтерський та податковий облік путівок

Підприємство видає працівникові путівку. Як таку операцію відобразити в бухгалтерському та податковому обліку?

Тут можуть бути різні варіанти залежно від джерела видачі, отримувача тощо. Розглянемо найпоширеніші з них.

Путівки за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Загальні особливості надання та бухгалтерський облік

Особливості надання путівок та бухгалтерський облік установлено Порядком № 12.

Передача путівки від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) до страхувальника (підприємства) оформляється накладною. Страхувальник передає Фонду довіреність (типова форма № М-2).

Згідно з п. 3.3 Порядку № 12 та Інструкцією № 291 підприємство обліковує такі путівки на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя» з обов'язковим веденням журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП згідно з додатком 3 до Порядку № 12. Журнал має бути пронумерованим, прошнурованим, підписаним відповідальною за видачу путівок особою і скріплений печаткою підприємства.

Далі на підставі особистої заяви працівника та довідки для одержання путівки (форма № 070/о) комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства приймає рішення про надання путівки працівникові (п. 4.1 Порядку № 12).

Рішення комісії оформляється протоколом, форму якого наведено в додатку до Положення № 25.

При видачі путівки вона списується з позабалансового субрахунку 025.

Путівку можна видати як працівнику підприємства (застрахованій особі), так і (в деяких випадках) члену його сім'ї, включаючи дітей. Залежно від ситуації комісією може бути прийнято рішення про безкоштовне надання путівки або про її оплату працівником у розмірі 10, 20, 30 чи 50% (пункти 4.5 — 4.9 Положення № 25).

Як здійснюється часткова оплата?

Згідно з п. 4.13 Порядку № 12 часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, а за відсутності каси — через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій.

Отже, часткова оплата може надходити як у касу самого підприємства страхувальника, яке видає путівку, так і безпосередньо на рахунок Фонду чи підприємства, яке утримує санаторій-профілакторій.

При отриманні коштів у касу відображаємо заборгованість перед Фондом: Дт 301 «Каса в національній валюті» Кт 652 «За соціальним страхуванням». При перерахуванні коштів до Фонду — запис: Дт 652 Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Після відвідування санаторно-курортного закладу працівник повинен надати підприємству заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою даного закладу. Після отримання такого талона страхувальником у журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів робиться відмітка (п. 5.1 Порядку № 12).

З урахуванням вищенаведеного у підприємства мають бути такі документи (п. 3.4 Порядку № 12):

 • накладні по путівках;
 • рішення комісії (уповноваженого) з соціального страхування;
 • копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, сплаченої через установи банків;
 • журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів;
 • зворотні талони або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі.

Документи зберігаються у фінансовому підрозділі страхувальника (підприємства).

Щоправда, якщо працівник вноситиме кошти до каси підприємства, окрім наведених вище у нього ще будуть прибуткові касові ордери на отримання коштів від працівників і платіжні доручення на перерахування коштів до Фонду.

Податковий облік. Податок на прибуток

До складу податкового доходу включаються доходи від операційної діяльності (зокрема, дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та інші доходи (пп. 135.4.1 п. 135.4 та п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу).

Податкові витрати включають витрати на операційну діяльність (насамперед собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та інші витрати (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу).

Путівка і часткова оплата за неї проходять через підприємство страхувальника транзитом. Вони не належать підприємству на праві власності. Видача зазначених путівок працівникам та отримання часткової оплати є обов'язком підприємства згідно із законодавством.

Тому в податковому обліку податку на прибуток дані путівки та оплата за них не відображаються.

Податковий облік. Податок на додану вартість

У податковому обліку ПДВ підприємства дані путівки не відображаються, бо, як зазначалося, вони проходять через підприємство транзитом.

Податковий облік. Податок на доходи фізичних осіб

Для цього випадку пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено таку пільгу: до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України для платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої профспілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У податковому розрахунку за ф№ 1ДФ вартість путівки відображається тільки в частині, що компенсується за рахунок коштів Фонду, з ознакою доходу «156». Частина вартості путівки, яку оплачує працівник, не є його доходом і, відповідно, не відображається у ф. № 1ДФ.

Єдиний соціальний внесок

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою для нарахування єдиного внеску є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до п. 3.2 Інструкції № 5 оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення за рахунок коштів фондів державного соціального страхування не належить до фонду оплати праці.

Таким чином, на вартість путівки за рахунок Фонду єдиний внесок не нараховується та з неї не утримується.

Приклад 1

Підприємство отримало від Фонду путівку вартістю 5000 грн.

Згідно з рішенням комісії працівник повинен сплатити 50% вартості путівки2500 грн.

Працівник вніс кошти до каси. Кошти перераховано підприємством на рахунок Фонду.

Путівку надано працівнику.

Відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку наведено в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано від Фонду путівку

Збільшення залишку на позабалансовому субрахунку 025

5000

2

Отримано від працівника часткову оплату путівки

301

652

2500

3

Перераховано часткову оплату на рахунок Фонду

652

311

2500

4

Передано путівку працівнику (списано з позабалансового обліку способом сторно)

Зменшення залишку на позабалансовому субрахунку 025

5000

 

 

 

Путівки за рахунок коштів підприємства

Загальні особливості надання

Можуть бути різні варіанти надання путівок.

Наприклад, працівникам як заохочувальна виплата у складі оплати праці нараховується компенсація на придбання путівки. На неї нараховується та сплачується єдиний внесок, і вона оподатковується ПДФО у загальновстановленому порядку, як зарплата, однак видається не на руки працівникові, а перераховується за його дорученням на придбання путівки сторонній особі.

Звісно, тут маємо звичайне нарахування зарплати. Таким чином, як у бухгалтерському, так і у податковому обліку така виплата відображається у загальновстановленому порядку як звичайна зарплата.

Можуть бути й інші варіанти.

Та ми розглянемо найпоширеніший класичний варіант, коли підприємство придбаває путівку і як заохочення безоплатно надає працівникові.

Поняття безоплатності в такому разі означає, що працівник не оплачує путівку окремо. Водночас така виплата входить до складу фонду оплати праці як інші заохочувальні та компенсаційні виплати (пп. 2.3.4 п.2.3 частини другої Інструкції № 5).

Щоправда, для того аби така виплата вважалася складовою оплати праці, її слід передбачити у колективному договорі.

Фактично видача путівки в такому разі є комплексною господарською операцією, яка розподіляється на кілька складових:

 • придбання підприємством путівки;
 • видача працівникові путівки;
 • відображення вартості виданої путівки у складі витрат на оплату праці;
 • нарахування на вартість путівки (зарплату) єдиного внеску, утримання єдиного внеску та ПДФО.

Бухгалтерський облік

Відповідно до Інструкції № 291 вартість оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо обліковується на одному із субрахунків рахунку 33 «Інші кошти». Путівки, придбані за національну валюту (гривні) обліковуються на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті».

Вартість виданої путівки у складі витрат на оплату праці відображається як нарахування звичайної зарплати. Логічно, що така виплата списується на інші витрати операційної діяльності (субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»).

Податковий облік. Податок на прибуток

Зауважимо, що ми розглядаємо ситуацію, коли надання заохочення у вигляді путівки встановлено колективним договором, і подібна виплата вважається складовою оплати праці.

З точки зору податку на прибуток маємо дві операції:

 • придбання і продаж путівки;
 • нарахування зарплати.

Передача працівникові путівки фактично є її продажем, тому що право власності на путівку переходить від підприємства до працівника (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Оплачується путівка нарахованою зарплатою. Отже, в момент передачі путівки її вартість включається до складу податкових доходів від реалізації товарів, а собівартість путівкидо податкових витрат (п. 137.1 ст. 137, п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу).

В цей самий момент нарахована зарплата у розмірі вартості путівки та нарахування єдиного внеску на неї відноситься до складу інших витрат на операційну діяльність (п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу).

Виникає запитання: чому вартість путівки є зарплатою?

Згідно з п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають нараховані витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін відповідно до колективних договорів (угод), (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу ІV Податкового кодексу).

Те саме стосується нарахувань єдиного внеску на вартість путівки (п. 143.1 ст. 143 Податкового кодексу).

Наша виплата путівкою передбачена колективним договором і відноситься до інших компенсаційних і заохочувальних виплат, наданих у натуральній формі.

Однак може статися, що подібну виплату колективним договором не передбачено. Тоді не виконуються вимоги п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу. В такому разі виплата разом з нарахуваннями єдиного внеску не може відноситися до складу податкових витрат. Таку виплату слід буде розцінювати як фінансування особистих потреб фізичних осіб. Зазначені виплати не включаються до складу податкових витрат згідно з пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу.

Податковий облік. Податок на додану вартість

Підприємство може придбавати для працівників також туристичні ваучери (путівки). Порядок оподаткування операцій з такими путівками регламентовано ст. 207 Податкового кодексу.

З позиції Податкового кодексу підприємство буде виступати, як правило, турагентом.

Турагент — особа, яка згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного з туроператором, придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі операції з його постачання від імені та/або за дорученням туроператора туристам або іншим турагентам (п. 207.4 ст. 207 Податкового кодексу).

Базою оподаткування у разі надання таких путівок працівникам буде сума винагороди (маржа)різниця між сумою надання путівки працівникам і вартістю їх придбання (п. 207.5 ст. 207 Податкового кодексу).

Однак, як правило, підприємство надає працівникам путівки за тією вартістю, за якою їх придбано. Тоді вартість надання (продажу) та придбання путівок є однаковою. Відповідно, маржі немає, і база оподаткування відсутня.

Є ще такий нюанс. Путівки придбаваються підприємством (турагентом) у туроператора з ПДВ. Щоправда, ПДВ нараховується туроператором не на всю вартість путівки, а тільки на вартість його винагороди. Отже, підприємство не матиме права віднести даний ПДВ до свого податкового кредиту. Адже при наступному продажу путівки в межах вартості її придбання підприємство не нараховує податкові зобов'язання.

Отже, якщо підприємство придбало з метою надання своєму працівнику путівку у туроператора, приміром, за 5000 грн., у тому числі ПДВ — 400 грн., воно надає таку путівку працівникові також за 5000 грн., але вже без урахування ПДВ.

Якщо ж підприємство надаватиме таку путівку за 5120 грн., його винагорода становитиме 120 грн., у тому числі ПДВ — 20 грн.

Податковий облік. Податок на доходи фізичних осіб

Пільги щодо сплати ПДФО для даної операції не передбачено. У нашому варіанті підприємство придбаває путівку і як заохочення безоплатно надає працівнику. Тобто у цьому випадку надання путівки розглядатиметься як додаткове благо.

Підпунктом 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу визначено, що якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 цієї статті. Таким чином, базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з Податковим кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється (п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу) за формулою

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

При ставці 15% коефіцієнт становитиме 1,176471 (100 : (100 — 15)).

Утриманий з вартості наданої путівки ПДФО перераховується до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем її надання (пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу).

Оскільки дана виплата є додатковим благом, у ф. № 1ДФ вона відображається з ознакою доходу «126».

Єдиний внесок

Наша «путівкова» виплата включається до фонду оплати праці, про що було зазначено вище. Отже, єдиний внесок на неї нараховується та з неї утримується у загальновстановленому «зарплатному» порядку.

Приклад 2

Підприємство придбало у туристичного оператора путівку вартістю 5000 грн., у тому числі ПДВ400 грн.

Путівка як заохочення безоплатно надається працівникові. Надання подібних заохочень передбачено колективним договором.

Окрім того, працівникові (адміністративний персонал) за поточний місяць нараховано відпускні у розмірі 2000 грн.

Сума нарахованого єдиного внеску (підприємство застосовує ставку 37%) становила 2590 грн. ((5000 + 2000) × 37%), у тому числі на суму відпускних740 грн. (2000× 37%), на вартість путівки1850 грн. (5000 × 37%).

Сума утриманого єдиного внеску становила 252 грн. ((5000 + 2000) × 3,6%).

Утримано ПДФО1144,55 грн. [((5000 × 1,176471) + 2000252) × 15%].

Підлягає виплаті на руки сума відпускних603,45 грн. (20002521144,55).

Відпускні перераховано на картковий рахунок працівника в день видачі путівки. У цей самий день перераховано до Пенсійного фонду єдиний внесок та ПДФО до бюджету.

Відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку наведено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Оплачено туроператору за путівку

685

311

5000

2

Отримано від туроператора путівку

331

685

5000

3

Нараховано працівникові відпускні

471

661

2000

2000

4

Відображено вартість путівки у складі витрат на оплату праці

949

661

5000

5000

5

Нараховано єдиний внесок:

 

 

 

 

 

 

на суму відпускних

471

65

740

740

 

на вартість путівки

949

65

1850

1850

6

Утримано єдиний внесок

661

65

252

7

Утримано ПДФО

661

641

1144,55

8

Видано путівку працівникові

661

331

5000

5000

5000

9

Перераховано на картковий рахунок працівника відпускні

661

311

603,45

10

Перераховано до Пенсійного фонду єдиний внесок (2590 + 252)

65

311

2842

11

Перераховано до бюджету ПДФО

641

311

1144,55

 

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42