Бухоблік

Проведення індексації грошових доходів населення у лютому та березні 2011 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та  Порядком № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу з метою проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держкомстату України.

Керуючись додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць,  можна розрахувати величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (табл. 1).

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2011 р. за:

лютий

березень

У 2010 р.:

 

 

січень

7,2

7,2

лютий

5,2

5,2

березень

4,2

4,2

квітень

4,5

4,5

травень

5,2

5,2

червень

5,6

5,6

липень

5,8

5,8

серпень

4,5

4,5

вересень

1,6

1,6

жовтень

1,1

1,1

листопад

-

-

грудень

-

-

У 2011 р.:

 

 

січень

-

-

лютий

-

-


*Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

 

Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

2011

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2010 р. (тобто цей місяць є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації доходів у березні 2011 р. становитиме 7,2% (1,019 х 1,035 х 1,016 х 100 – 100), де

1,019 — ІСЦ за лютий 2010 р. (101,9 : 100),

1,035 — ІСЦ за березень — вересень 2010 р. (100,9 х 0,997 х 0,994 х 0,996 х 0,998 х 1,012 х 1,029 : 100),

1,016 — ІСЦ за жовтень — грудень 2010 р. (100,5 х 1,003 х 1,008 : 100).

Індекс споживчих цін за січень 2011 р. не перевищив порогу індексації і становив 101,0%, тому індексація у лютому та березні 2011 р. здійснюється на однаковий індекс 7,2%.

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за березень 2011 р. становить 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2011, у січні — березні 2011 р. дорівнює 941 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у березні 2011 р., становить  7,2% (107,2 – 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Сума індексації доходу становить 67,75 грн. (941 х 7,2 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації2567,75 грн. (2500+ 67,75).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.