Інші податки
Тема: ПДВ

Звільнення від ПДВ операцій з постачання путівок для дітей

У Податковому кодексі збережено пільги, передбачені Законом про ПДВ, щодо операцій з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я та послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я. Розглянемо детальніше ці норми в умовах дії Податкового кодексу.

Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років передбачено пп. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу.

Зазначена норма поширюється на фізичних осіб віком до 18 років незалежно від того, є така особа громадянином України або іноземним громадянином.

Нагадаємо, що згідно з нормами Сімейного кодексу фізична особа віком до 18 років має правовий статус дитини (дитина до досягнення нею 14 років вважається малолітньою, а дитина у віці від 14 до 18 років — неповнолітньою).

Безумовно, з метою застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ операцій з поставки путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років між дорослими та дитячими путівками має бути відмінна ознака. Якщо путівку призначено для фізичних осіб віком до 18 років, то вважаємо, що бланк такої путівки повинен мати відповідну позначку: «дитяча» або «фізична особа віком до 18 років». У такому випадку санаторно-курортні заклади чи інші установи при поставках путівок з такими ознаками на користь фізичних осіб віком до 18 років, як безпосередньо фізичним особам (громадянам України чи іноземним громадянам), так і через юридичних осіб (резидентів чи нерезидентів), можуть застосовувати режим звільнення від ПДВ, передбачений Податковим кодексом.

Якщо відбувається поставка путівок матері та дитині, то для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ у частині лікування та відпочинку фізичних осіб віком до 18 років необхідно окремо в путівці зазначити вартість путівки для дорослих та окремо для дітей.

Щодо операцій з поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичним особам (крім фізичних осіб віком до 18 років), то такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ.

Згідно з пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільнено від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім таких послуг, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20%:

 • надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями;
 • масаж для зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції осанки тощо;
 • проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
 • надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • проведення медичного огляду осіб для видачі:
 • дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
 • відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);
 • посвідчення водія транспортного засобу;
 • медичне обслуговування з'їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо;
 • медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;
 • організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
 • проведення профілактичних щеплень громадянам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від'їжджають на лікування та в службові відрядження) тощо.

Отже, основними умовами застосування пільги щодо ПДВ при постачанні послуг з охорони здоров'я є їх надання закладами охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію на постачання таких послуг, та відсутність наданих послуг у переліку, наведеному у пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу.

Якщо загальну вартість послуг з охорони здоров'я враховано у вартості путівки, то така вартість для цілей оподаткування у складі кошторису путівки повинна враховуватись окремо за кожною з послуг, на яку санаторно-курортний заклад має відповідну ліцензію.

Згідно з пп. «г» пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 зазначеного кодексу операції з постачання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я також звільнено від оподаткування.

Зауважимо, що згідно з п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що звільняються від оподаткування, то суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника, а відповідно до пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 цього Кодексу включаються до витрат або у збільшення вартості відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів.

Оскільки нерідко поряд з операціями, які звільняються від оподаткування ПДВ, платники здійснюють й оподатковувані операції, то в цьому випадку не слід забувати законодавчі вимоги, встановлені п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу, щодо обов'язку ведення окремого обліку операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які звільняються від оподаткування, зведені результати якого відображаються в податкових деклараціях.

У ході ведення окремого податкового обліку заклади (установи) охорони здоров'я, у тому числі санаторно-курортні заклади, інші установи, які здійснюють одночасно у звітному податковому періоді звільнені від оподаткування та оподатковувані операції, зобов'язані дотримуватися норм ст. 199 Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 199.1 ст. 199 цієї статті у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум ПДВ, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

При цьому частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей самий попередній календарний рік. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року (п. 199.2 ст. 199 Податкового кодексу).

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовано такі операції.

Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу ДПС одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

За підсумками календарного року платник податку здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.

Частка використання застосовується для проведення коригування сум ПДВ, які віднесено до податкового кредиту. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку (п. 199.5 ст. 199 Податкового кодексу).

Платники, які здійснюють операції, звільнені від оподаткування, зобов'язані вести облік сум пільг та складати Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою № 1233 та який подається за 3, 6, 9 і 12 календарних місяців за місцем реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях без десяткових знаків з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.