Інші податки

Право на відпустки (запитання — відповіді)

Право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день

…Декілька працівників, які працюють з ненормованим робочим днем, є також внутрішніми сумісниками, зарахованими на 0,5 та 0,25 посади за сумісництвом. Чи правильно надавати цим працівникам за основним місцем роботи основну відпустку тривалістю 24 календарні дні і додаткову за ненормований робочий день — 7 днів, а на роботі за сумісництвом основну відпустку — 24 календарні дні?

 

Право працівника-сумісника на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням

На підприємстві працює за сумісництвом працівник, який навчається за заочною формою у вищому навчальному закладі. Чи надається такому працівникові додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням?

 

Право батька дитини на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Чи має право батько дитини скористатися відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини є приватним підприємцем? Які документи необхідно надати працівнику (батьку дитини) до відділу кадрів для оформлення цієї відпустки?

 

Невикористані щорічні відпустки

Працівник має невикористані щорічні відпустки за попередні роки. Чи можна надати йому в один робочий рік, наприклад, не використані за минулі роки щорічні відпустки загальною тривалістю 72 календарні дні, якщо Законом про відпустки встановлено обмеження (59 календарних днів)?

 

Укладення цивільно-правового договору під час щорічної відпустки

Чи можна з працівником, який перебуває у щорічній відпустці, укласти договір підряду на виконання деяких видів робіт?

 

Право відстороненого від роботи працівника на щорічну відпустку

Працівника відсторонено від роботи. Який порядок обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, та надання щорічної відпустки такому працівнику?

 

Право фізичної особи — підприємця на відпустку

Чи має право фізична особа — підприємець оформити додаткову відпустку на 16 календарних днів як ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2?

 

Надання відпустки або виплата компенсації

Працівник підприємства впродовж чотирьох років не використав право на відпустку і відмовляється використовувати її надалі. Чи зобов’язаний роботодавець виплатити компенсацію за невикористану відпустку за чотири роки у разі звільнення працівника?

 

Право на відпустку в умовах неповного робочого часу

Чи має право на щорічну основну відпустку працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та водночас працює на умовах неповного робочого часу?

 

Відпустка у зв’язку з навчанням

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Водночас навчається в аспірантурі й бажає взяти додаткову відпустку у зв’язку з навчанням. За яких умов надається відпустка у зв’язку з навчанням під час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною? Як оплачується така відпустка?

 

Компенсація за невикористану відпустку держслужбовцю

Державний службовець протягом трьох років не брав додаткових відпусток за стаж державної служби, чи може він у такому випадку отримати за них компенсацію?