Новини

Контроль за цільовим використанням нафтопродуктів

Наказом № 33 ДПА України затвердила Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або які ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену, та визначила умови створення й організації роботи на підприємствах — виробниках етилену податкових постів на регіональному рівні.

Зазначеним Порядком визначено механізм здійснення контролю за цільовим використанням виробниками етилену легких та важких дистилятів (далі — нафтопродукти), отриманих або ввезених без сплати акцизного податку за переліком та в межах установлених квот.

Наказ № 33 прийнято на виконання пунктів 229.2 та 229.3 ст. 229 Податкового кодексу, якими передбачено, що легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), які використовуються виробниками етилену як сировина для виробництва етилену, можуть бути реалізовані в Україні за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку. При цьому контроль за цільовим використанням легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену здійснюється органами ДПС.

Відповідно до пп. 229.2.9 п. 229.2 ст. 299 та пп. 229.3.11 п. 229.3 ст. 229 Податкового кодексу на підприємствах, які використовують легкі та важкі дистиляти як сировину у виробництві етилену, встановлюються податкові пости, порядок роботи яких регулюється центральним органом ДПС.

Порядок роботи податкових постів на підприємствах, які використовують нафтопродукти для виробництва етилену, відповідає принципу роботи податкових постів, які діють на території України з метою здійснення контролю за цільовим використанням спирту, біоетанолу.

Порядком № 33 передбачено здійснення контролю органами ДПС за роботою податкових постів на підприємствах — виробниках етилену та проведення аналізу діяльності такого підприємства щодо цільового використання нафтопродуктів згідно з наданою інформацією постів.

У розділі «Загальні положення» передбачено організаційні заходи створення податкових постів, які визначаються органами ДПС за місцем розташування підприємства — виробника етилену, що відповідає режиму роботи такого підприємства, та визначаються заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, а також інші умови, необхідні для забезпечення роботи постів та ефективного контролю за цільовим використанням нафтопродуктів.

Розділом 2 «Завдання та функції представників органів ДПС на податкових постах» визначено основні завдання представників органів ДПС на податкових постах, які полягають у здійсненні постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, отриманих за нульовою ставкою або ввезених без сплати податку як сировини для виробництва етилену, недопущенні їх нецільового використання, а також контролю за своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять для виробництва етилену. Такі представники беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів, виробленої продукції.

Довідку векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини для виробництва етилену, форма якої затверджується центральним органом ДПС у порядку, встановленому Податковим кодексом, погоджують з представниками органу ДПС.

Такі дії представники органу ДПС на податковому посту підприємства — виробника етилену здійснюють на підставі норм пп. 229.2.11 п. 229.2 ст. 229 та пп. 229.3.13 п. 229.3 ст. 229 Податкового кодексу, якими передбачено, що для погашення векселя виробник етилену повинен подати до органу ДПС за місцем реєстрації довідку про цільове використання, погоджену з представником податкового посту на цьому підприємстві.

Крім того, представники органу ДПС на податковому посту зобов'язані надавати керівнику підприємства — виробника етилену пропозиції щодо усунення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів для виробництва етилену в разі виявлення таких порушень.

Представники органу ДПС на податковому посту ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання легких та важких дистилятів за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 33, в якому відображають операції з отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену та відпущення таких нафтопродуктів на виробництво етилену, а також їх залишки згідно з інвентаризацією.

При цьому приймання підприємством — виробником етилену нафтопродуктів, вироблених або ввезених на митну територію України, та проведення інвентаризації залишків нафтопродуктів та виробленого етилену обов'язково здійснюються за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

Крім того, передбачено направлення до органу ДПС за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, довідки про фактичні обсяги нафтопродуктів за кодами згідно з УКТ ЗЕД, отримані для виробництва етилену.

Установлення податкових постів забезпечує запровадження механізму контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів як сировини для виробництва етилену, який передбачено ст. 229 Податкового кодексу, та скорочення ризиків ухилення від оподаткування акцизним податком внаслідок нецільового використання легких та важких дистилятів, отриманих як сировина для виробництва етилену.