ПДВ
Тема: ПДВ

Вимоги щодо реєстрації осіб платниками ПДВ

Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання. З 01.07.2012 р. спрощено процедуру добровільної реєстрації платником ПДВ у зв'язку з набранням чинності Законом № 4834.


Як стати платником ПДВ

Нагадаємо, що протягом останніх 15 років реєстрація особи платником ПДВ здійснювалась як в обов'язковому порядку, так і за її добровільним рішенням, за винятком короткого періоду, коли Податковим кодексом було встановлено певні обмеження для добровільної реєстрації.

У будь-якому разі для реєстрації платником ПДВ особа має перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання.

З 01.07.2012 р. спрощено процедуру добровільної реєстрації платником ПДВ у зв'язку з набранням чинності Законом № 4834, згідно з яким для добровільної реєстрації платником ПДВ необхідна лише заява особи, яка провадить оподатковувані операції, але ще не є зареєстрованою платником податку (обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців є меншими за 300 тис. грн.).

Умови для обов'язкової реєстрації платником ПДВ залишися без змін.

Обов'язково реєструватися платником ПДВ мають особи, у яких загальна сума доходу від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), крім осіб, які є платниками єдиного податку.

Особа (у тому числі новостворена) зобов'язана зареєструватися платником ПДВ після моменту фактичного здійснення операцій з постачання товарів/послуг, сума доходу від здійснення яких сукупно перевищує 300 тис. грн.

При цьому не є підставою для обов'язкової реєстрації особи платником ПДВ її намір проводити діяльність, у результаті здійснення якої планується отримати дохід понад 300 тис. грн., або факт укладання цивільно-правових угод (договорів) на постачання товарів/послуг на суму, що перевищує 300 тис. грн., до моменту відвантаження таких товарів чи отримання за них оплати.

Хто може бути платником ПДВ

З урахуванням ст. 180 Податкового кодексу для цілей оподаткування платником ПДВ є будь-яка особа, яка:

 • провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням платником податку у порядку, визначеному ст. 183 Податкового кодексу;
 • зареєстрована або підлягає реєстрації платником податку;
 • ввозить товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу.

Також платником ПДВ для цілей оподаткування може бути особа:

 • на яку покладено дотримання вимог митних режимів, що передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, установлених митним законодавством;
 • яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно з Податковим кодексом;
 • яка використовує не призначену для неї податкову пільгу.

Як зареєструватися платником ПДВ при обранні спрощеної системи оподаткування

Відбулися позитивні зміни для платників єдиного податку в частині реєстрації платником ПДВ.

Особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не перебуває на спрощеній системі оподаткування, може зареєструватися платником ПДВ одночасно з перебуванням на спрощеній системі оподаткування. У разі бажання такою особою перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 3 або 7% вона в обов'язковому порядку подає заяву про реєстрацію платником ПДВ. Але при цьому обов'язково слід проводити будь-які оподатковувані операції.

При обранні ставки єдиного податку 3 або 7% платниками єдиного податку, що застосовують ставку 5%, не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка єдиного податку (3 або 7%), слід подати заяву про реєстрацію платником ПДВ.

Датою реєстрації платником ПДВ вважатиметься перше число календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку 3 або 7%.

У разі переходу осіб зі спрощеної системи оподаткування (5 або 10%), які не сплачували ПДВ, на сплату інших податків і зборів (загальна система оподаткування) та за умови, що сукупний дохід таких осіб перевищує 300 тис. грн. без урахування ПДВ, вони зобов'язані в обов'язковому порядку зареєструватися платником ПДВ. Заява про реєстрацію платником ПДВ подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом.

Слід зазначити, що обсяг сукупного доходу для визначення необхідної умови реєстрації платником ПДВ у цьому разі обчислюється за останні 12 календарних місяців незалежно від того, чи перебувала в цей період особа на спрощеній системі оподаткування.

Якщо така особа не досягла суми 300 тис. грн., то вона може зареєструватися платником ПДВ за добровільним рішенням. Заяву про реєстрацію необхідно подати не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ і матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У разі зміни ставки єдиного податку з 5 або 10 на 3 або 7% заява про реєстрацію платником ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку в розмірі 3 або 7%.

Коли потрібно подати заяву у разі обов'язкової (або добровільної) реєстрації платником ПДВ

Коли потрібно подати заяву у разі обов'язкової (або добровільної) реєстрації платником ПДВ

У разі обов'язкової реєстрації особи платником податку заява про реєстрацію подається до органу ДПС не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

При добровільній реєстрації платником ПДВ суб'єкту господарювання необхідно подати заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку місяця, в якому особа вважатиметься платником ПДВ. Можна також навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації платником податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого така особа вважатиметься платником податку та матиме право на виписку податкових накладних.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи платником податку орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи платником податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або протягом п'яти робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платником податку органом ДПС.

Якщо бажаний (запланований) день реєстрації настає після завершення п'ятого робочого дня від дати надходження реєстраційної заяви, то дата видачі свідоцтва буде не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації.

Як замінити свідоцтво у разі втрати або пошкодження

Якщо змінилися дані про платника податку, зазначені у свідоцтві про реєстрацію, до того ж встановлено розбіжності або помилки у записах, внесених до свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, а також при втраті або непридатності свідоцтва для користування, платник податку подає реєстраційну заяву до органу ДПС протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.

Орган ДПС видає платнику податку нове свідоцтво замість старого з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 Податкового кодексу для реєстрації платників податку.

Відповідальність за неподання реєстраційної заяви у разі обов'язкової реєстрації

Зареєстровані платники ПДВ мають визначені Податковим кодексом права, обов'язки та несуть відповідальність за допущені порушення.

Так, якщо будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ, у випадках та порядку, передбачених статтями 180 — 183 розділу V Податкового кодексу, не подала до органу ДПС заяву, тобто не виконала свого обов'язку щодо реєстрації, вона несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ. Водночас така особа втрачає право на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування щодо операцій, здійснених нею до моменту реєстрації, а також не має права виписувати податкові накладні та утримувати податок з покупців товарів (послуг).

Обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ у особи, яка не виконала свого зобов'язання  щодо обов'язкової реєстрації, виникає з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто понад 300 тис. грн. загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг.

При цьому якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий обов'язок виникає з другого робочого дня за вихідним, святковим або неробочим днем.

У разі якщо особа, що підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ, не подала своєчасно заяву та, відповідно, не зареєструвалася як платник податку, орган ДПС самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначає суму податкового зобов'язання з ПДВ без урахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосовує штраф у розмірі 25% (50%при повторному порушенні) суми такого зобов'язання.

У яких випадках орган ДПС відмовляє в реєстрації

Підставою для відмови може бути один або декілька перелічених нижче випадків.

Помилки

У заяві про реєстрацію обов'язкові реквізити не зазначено.

Надано недостовірні або неповні дані.

Заяву не скріплено печаткою заявника.

Заяву не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ.

Відомості про заявника не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

У разі відмови в реєстрації платником ПДВ орган ДПС протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви зобов'язаний звернутися до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав для неприйняття попередньої).

Особливості господарської діяльності

За результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів установлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу.

Обставини, які є підставою для анулювання реєстрації:

 • будь-яка особа, зареєстрована платником податку протягом попередніх 12місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, щонадаються такою особою, заостанні 12календарних місяців була меншою засуму, визначену ст.181 Податкового кодексу;
 • будь-яка особа, зареєстрована платником податку, прийняла рішення про припинення тазатвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно дозаконодавства заумови сплати суми податкових зобов'язань зподатку увипадках, визначених розділом V Податкового кодексу;
 • будь-яка особа, зареєстрована платником податку, реєструється якплатник єдиного податку, умова сплати якого непередбачає сплати ПДВ;
 • особа, зареєстрована платником податку, протягом 12послідовних податкових місяців неподає дооргану ДПС декларації зПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених зметою формування податкового зобов'язання чиподаткового кредиту;
 • установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої платником податку, визнано рішенням суду недійсними;
 • господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута;
 • платник податку ліквідується зарішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чиїї податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) зарішенням суду;
 • фізична особа, зареєстрована платником податку, померла, їїоголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено їїцивільну дієздатність;
 • в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб іфізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи заїї місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
 • закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи платником ПДВ.

Де та з якою періодичністю оприлюднюються дані щодо реєстрації платників ПДВ

Для інформування платників податку ДПС України щодекади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті (www.sts.gov.ua) таку інформацію:

 • дані зреєстру платників податку (зазначаються найменування або прізвище, ім'я тапо батькові платника податку, дата податкової реєстрації, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва про реєстрацію платником податку, дата початку його дії);
 • відомості про осіб, позбавлених реєстрації платником податку зазаявою платників податку, зініціативи органів ДПС чиза рішенням суду (вцьому розділі міститься інформація про анульовані свідоцтва про реєстрацію платником податку іззазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання тапідстав для анулювання свідоцтв).