Єдиний податок
Тема: ПДВ, РРО. Готівковий обіг, Приватні підприємці

Незалежна професійна діяльність

Розглянемо деякі організаційні питання діяльності осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Чи необхідно їм застосовувати РРО та чи підлягають вони обов'язковій реєстрації платниками ПДВ при перевищенні доходу 300 000 грн.?


Застосування РРО

Закон про РРО визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Згідно зі ст. 55 Господарського кодексу суб'єктами господарювання є:

  • господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу, державні, комунальні та інші підприємства, створені згідно з цим Кодексом, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Як зазначено у ст. 3 Господарського кодексу господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва — підприємцями.

Підпунктом 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як  чотирьох фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, визначено ст. 178 Податкового кодексу, п. 178.1 якої передбачено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах ДПС за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати свідоцтво про таку реєстрацію згідно зі ст. 65 цього Кодексу.

Відповідно до п. 178.2 ст. 178 зазначеного Кодексу доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Як зазначено у п. 178.3 ст. 178 Кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Крім того, п. 178.6 зазначеної статті встановлено, що фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів та витрат від такої діяльності. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлено наказом № 1025.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року до 1 травня року, що настає за звітним.

Законом про РРО визначено, що встановлення норм щодо незастосування РРО в інших законах, крім Податкового кодексу, не допускається.

Отже, застосування РРО фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, при проведенні готівкових та/або безготівкових розрахунків, нормами Податкового кодексу не передбачено.

Реєстрація платником ПДВ

Під терміном «особа» для цілей розділу V Податкового кодексу розуміють фізичну особу — підприємця, яка є:

  • або платником податків і зборів, установлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
  • або платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або 7%;
  • або платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 10% і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або 7% (пп. «б» пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Таким чином, оскільки платник податку, який провадить незалежну професійну діяльність та не є фізичною особоюпідприємцем, для цілей оподаткування ПДВ не підпадає під термін «особа», то такий платник податку не може бути зареєстрований платником ПДВ, у тому числі і коли обсяг операцій з постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців сукупно перевищив 300 000 грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42