Акциз
Тема: Акцизний податок

Контроль податкових постів за використанням нафтопродуктів

Визначено механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості

Законом № 3609 внесено зміни до ст. 229 Податкового кодексу щодо надання пільги з оподаткування акцизним податком нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості та можуть бути реалізованими в Україні за нульовою ставкою або ввезеними без сплати акцизного податку за умови видачі податкового векселя.

На виконання норм Закону  № 3609 та постанови № 1068 прийнято наказ № 899 (набрав чинності з 17.09.2012 р.), яким визначено механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості (далі — нафтопродукти).

Перелік підприємств, які можуть скористатися зазначеною пільгою, а також квоти на отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою акцизного податку або ввезення без сплати акцизного податку затверджує Кабінет Міністрів України.

Постановою № 1128 установлено, що у 2012 р. на митну територію України легкі та важкі дистиляти, нафтопродукти для використання як сировини для виробництва етилену та для виробництва у хімічній промисловості ввозить ТОВ «Карпатнафтохім».

Місцезнаходження контрольних постів

Відповідно до Порядку № 899 на підприємствах, які отримують нафтопродукти за нульовою ставкою або ввозять їх без сплати акцизного податку, встановлюються податкові пости, режим роботи яких визначає орган ДПС за місцезнаходженням підприємства.

У разі зберігання нафтопродуктів на місці, територіально відокремленому від підприємства, що їх використовує, контрольні пости ДПІ діють за місцем його розташування.

Організація роботи податкових постів

Представник органу ДПС на податковому посту за місцезнаходженням підприємства здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів. Склад представників органу ДПС на податкових постах підприємств-виробників затверджується відповідним наказом органу ДПС, яким також визначаються порядок роботи і контролю за роботою представників органу ДПС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства-виробника) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування та інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДПС на податковий пост надсилається керівнику підприємства-виробника, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, що передбачає створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДПС на податкових постах.

Функції та обов'язки податкових постів

Органи ДПС контролюють роботу податкових постів на підприємствах-виробниках і згідно з наданою такими податковими постами інформацією проводять аналіз діяльності підприємства-виробника щодо цільового використання нафтопродуктів.

Приймання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості від виробника або ввезених на митну територію України підприємством-виробником обов'язково здійснюється за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

Розділом ІІ Порядку № 899 визначено завдання та функції представників органів ДПС на податкових постах, основними з яких є здійснення безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих нафтопродуктів.

Так, представники органу ДПС на податкових постах відповідно до покладених на них обов'язків здійснюють контроль за:

  • своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів;
  • зберіганням та їх цільовим використанням;
  • обсягами надходжень;
  • відповідністю обсягів, витрачених на виробництво нафтопродуктів, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів.

Також представники органу ДПС на податкових постах беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих і ввезених нафтопродуктів і виробленої продукції хімічної промисловості та надають керівнику підприємства-виробника пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання зазначених нафтопродуктів.

Представник органу ДПС на податковому посту обов'язково має погоджувати Довідку про цільове використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості та веде Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (далі — Журнал).

У разі отримання нафтопродуктів підприємством-виробником представник органу ДПС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа «В'їзд дозволено» й особистого підпису та протягом трьох робочих днів надсилає до органу ДПС Довідку про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка у Журналі.

Підтвердження цільового використання нафтопродуктів

З метою реалізації норм пунктів 229.4 та 229.5 ст. 299 Податкового кодексу та Порядку №  1068 наказом № 899 затверджено форму Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, яку векселедавець (суб'єкт господарювання — виробник, що отримує від нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості) подає разом із податковим векселем перед тим як отримувати чи ввозити нафтопродукти та яка є підставою для взяття податкового векселя на облік.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості.

Тому з цією метою наказом № 899 затверджено форму Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості (далі — Довідка), яку векселедавець подає векселедержателю для погашення податкового векселя. Довідка складається на підставі первинних документів і погоджується представником податкового поста, встановленого на підприємстві-векселедавці. Копія Довідки також подається до органу Держмитслужби України.

Орган ДПС за місцем реєстрації векселедавця веде облік податкових векселів у Журналі обліку погашених податкових векселів за формою, затвердженою наказом № 899.