Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Надбавки, підвищення та допомоги до пенсій

Пенсії в Україні призначаються відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Крім того, є категорії осіб, яким пенсії призначаються з урахуванням норм окремих статей інших законів. Це — науковці, держслужбовці, прокурори, посадові особи органів місцевого самоврядування тощо. До пенсій встановлюються доплати, надбавки, підвищення, цільові грошові допомоги, передбачені різними законодавчими актами. Які саме доплати встановлюються до пенсій і хто має на них право, розглянемо в цій статті.


Доплати до пенсій незалежно від їх виду та закону, за яким їх призначено

Підвищення та доплати до всіх пенсій незалежно від закону, за яким їх призначено:

 • підвищення відповідно до законів № 1584 та № 3551;
 • пенсія за особливі заслуги перед Україною (як надбавка до пенсії);
 • підвищення за проживання на забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи території;
 • додаткова пенсія особам, віднесеним до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілим категорій 1, 2, 3 (особам, віднесеним до потерпілих категорії 4, ці виплати встановлюються до пенсій (незалежно від виду та закону, за яким пенсії призначено) лише у період проживання чи роботи на території посиленого радіологічного контролю);
 • збільшення пенсій за проживання в гірських населених пунктах відповідно до Закону № 56/95;
 • надбавки відповідно до Закону про донорство;
 • цільова грошова допомога відповідно до Закону № 1603;
 • компенсаційна виплата відповідно до ст. 52 Закону № 796;
 • державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом № 1727 (органи пенсійного фонду таку допомогу виплачують інвалідам війни, органи соціального захисту населення — іншим інвалідам).

Надбавки окремим категоріям пенсіонерів

Є надбавки та підвищення, прямо передбачені окремими пенсійними законами або постановами, якими чітко визначено, що ці надбавки встановлюються до пенсій, обчислених за конкретно зазначеними законами. Це, зокрема, стосується надбавки на догляд інваліду чи пенсіонеру, який потребує постійного догляду та є одиноким, надбавки на непрацездатного утриманця непрацюючим пенсіонерам та підвищення репресованим (реабілітованим) громадянам і членам їх сімей, яких було примусово переселено.

Розділом ХV Закону про пенсійне страхування передбачено, що до прийняття відповідного закону до пенсій, передбачених цим Законом, установлюються надбавки та здійснюється їх підвищення згідно із Законом про пенсійне забезпечення. Зазначені надбавки та підвищення встановлюються в розмірах, що фактично виплачувалися на день набрання чинності цим Законом з подальшою індексацією відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.

 До пенсії за вислугу років, призначеної згідно із Законом про прокуратуру, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у встановлених законодавством розмірах.

Постановою № 654 встановлено, що:

 • непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, передбачена Законом про пенсійне забезпечення, Законом № 2262, виплачується у розмірі 150 грн. на кожну дитину;
 • громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, підвищення (встановлене п. «г» ст. 77 Закону про пенсійне забезпечення) проводиться в розмірі 54,4 грн., а членам їх сімей, яких було примусово переселено, — 43,52 грн.;
 • інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію відповідно до Закону про пенсійне страхування, Закону № 2262 (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону № 1727), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 грн.

Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії
у зв'язку із втратою годувальника надається доплата у розмірі прожиткового мінімуму (з 01.10.2012 р. — 856 грн.), встановленого для осіб, які втратили працездатність (ст. 7 Закону № 345).

Як правило, розміри надбавок чи підвищень, на які має право пенсіонер, визначено у відсотках до прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 01.10.2012 р. — 856 грн.). Надбавка почесним донорам встановлюється в розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.10.2012 р. — 1060 грн. х 10% = 106 грн.).

Пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються відповідними комісіями. Розмір таких надбавок визначається залежно від заслуг особи у відсотках до прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Документи, які слід подавати для встановлення доплат

Пунктом 13 Порядку № 22-1 передбачено, що при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень надаються такі документи:

 • про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї — довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявником;
 • про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону № 3551, або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12 — 16 Закону № 3551) — завірені в установленому порядку копії посвідчень учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється дія Закону № 3551, документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених ст. 11 цього Закону;

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герой Радянського Союзу, повний кавалер ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герой Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр.

 • про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (Герой Соціалістичної Праці, Герой України та повний кавалер ордена Трудової Слави) — для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону № 3721;
 • про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з п. «г» ст. 77 Закону про пенсійне забезпечення) — завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого (для осіб, реабілітованих згідно зі ст. 3 Закону № 962, приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів: постанови про вислання, особистих справ тощо, а за відсутності таких документів — довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення);
 • про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі ст. 6 Закону № 56/95), — копія відповідного посвідчення встановленого зразка або довідка органу місцевого самоврядування (органу виконавчої влади);
 • про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону № 796) — посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою № 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводилися роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування;
 • експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 Закону № 796);
 • про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону про донорство) — завірена в установленому порядку копія посвідчення «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР»;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови № 654).

За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї, а також рішення суду.

За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються: трудова книжка та довідка органів ДПС довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі як фізична особа — підприємець. За відсутності трудової книжки — довідка органів ДПС довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі як фізична особа — підприємець, та заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається інформація відділу персоніфікованого обліку.

Документи, необхідні для призначення надбавок і підвищень, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.