Новини

Критерії ризику діяльності у частині дотримання законодавства про працю

З 19.10.2012 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених власною постановою від 17.11.2010 р. № 1059.

Визначено, що такими критеріями є: наявність заборгованості з виплати заробітної плати; виплата зарплати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру; невідповідність кількості працівників обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг); порушення вимог законодавства про працю; наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади. Удосконалено положення щодо віднесення суб’єктів господарювання за ступенями ризику.


Постанова від 10.10.2012 р.  937