Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Відшкодування матеріальних збитків

Чи включається до складу доходів підприємства сума коштів, отримана від іншого підприємства у вигляді відшкодування матеріальних збитків?


Право на отримання відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди передбачено ст. 22 Цивільного кодексу. Зокрема, у п. 1 цієї статті зазначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до пп. 136.1.5 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу при визначенні об’єкта оподаткування не враховуються суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або в результаті задоволення претензій у порядку, встановленому законом, як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, а також суми відшкодування немайнової шкоди за рішенням Європейського суду, якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів.

Отже, якщо платник податку отримує відшкодування матеріальних збитків за перелічених вище обставин, то сума отриманих коштів для цілей оподаткування не враховується у складі доходів.