Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Проценти за фінансовим кредитом

Підприємство під відповідні проценти отримало фінансовий кредит від фінансової установи, яка має відповідну ліцензію. Чи належить до складу витрат сума нарахованих, але не сплачених процентів за фінансовим кредитом?


Нормами Податкового кодексу передбачено, що до складу витрат включаються будь-які витрати, пов’язані з нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв’язку з провадженням господарської діяльності платника податку (п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу). У податковому обліку фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов’язані із запозиченнями, враховуються у складі інших витрат (пп. 138.10.5 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу).

Таким чином, сума нарахованих, але не сплачених процентів за фінансовим кредитом включається до складу податкових витрат у звітному податковому періоді їх нарахування за умови, що такі відсотки не стосуються створення кваліфікаційного активу.