Інші податки
Тема: Єдиний податок

Оформлення найманого працівника

Чи збільшується ставка єдиного податку для фізичної особи — підприємця у разі оформлення на роботу найманого працівника?


Пунктом 293.1 ст. 293 Податкового кодексу передбачено, що ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від її виду, з розрахунку на календарний місяць (п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу).

Згідно з п. 293.3 цієї статті відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

  • для третьої групи платників єдиного податку: 3% доходу — у разі сплати ПДВ згідно з Податковим кодексом; 5% — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;
  • для п’ятої групи платників єдиного податку: 7% доходу — у разі сплати ПДВ згідно з цим Кодексом; 10% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Відповідно до п. 293.4 ст. 293 зазначеного Кодексу ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої — третьої і п’ятої груп у розмірі 15%:

  • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 і 5 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу;
  • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
  • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу ХІV цього Кодексу;
  • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Таким чином, нормами Податкового кодексу не передбачено збільшення ставок єдиного податку для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку, які здійснюють діяльність з використанням найманої праці.

При цьому при оформленні найманого працівника зазначені платники мають дотримуватись умов перебування на спрощеній системі оподаткування, встановлених п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу щодо граничної кількості найманих осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Водночас пп. 6 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу передбачено, що у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, такі платники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення.