Інші податки
Тема: Єдиний податок

Надання підприємцем послуг за договорами доручення

Фізична особа планує здійснювати підприємницьку діяльність з продажу квитків на автостанції. З перевізником пасажирів буде підписано договір доручення, згідно з яким доходом підприємця вважатимуться кошти, отримані від продажу квитків. Чи може бути платником єдиного податку третьої групи (5%) зазначена фізична особа і що вважатиметься її доходом?


Пунктом 291.4 ст. 291 Податкового кодексу передбачено, що суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на групи платників єдиного податку, зокрема, до третьої групи відносяться фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих працівників або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 3 000 000 грн.

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

У разі надання фізичною особою — підприємцем послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) згідно з вимогами п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу.

Згідно з п. 1 ст. 1000 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Вони мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (ст. 1003 Цивільного кодексу).

Статтею 295 Господарського кодексу передбачено, що комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє. Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

Отже, не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від свого імені.

Згідно з п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу датою отримання доходу платником єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Положеннями пунктів 4 та 5 Порядку № 1637 визначено, що у книзі обліку доходів відображаються фактично отримана сума доходу, що надійшла на поточний рахунок платника податку та/або отримана готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Таким чином, доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є вся сума коштів, отримана від реалізації квитків, яка оподатковується єдиним податком.