Новини
Тема: ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб (запитання — відповіді)

Подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Чи потрібно суб'єкту господарювання заповнювати реквізити «Працювало у штаті» та «Працювало за цивільно-правовими договорами» і зазначати номер порції при поданні уточнюючого податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ?


Порядок заповнення податкового розрахунку за формою № 1ДФ визначено розділом ІІІ Порядку № 1020, пп. 3.1.2 п. 3.1 якого передбачено, що залежно від того, який податковий розрахунок подається, відмічається відповідна клітинка («Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий»).

Навпроти напису «Порція» податковим агентом проставляється номер порції.

У реквізиті «Працювало у штаті» проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, а у реквізиті «Працювало за цивільно-правовими договорами» зазначається кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання (п. 4.3 розділу IV Порядку № 1020).

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Вони подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками та реквізитами, які уточнюються (п. 4.4 розділу IV Порядку № 1020).

Враховуючи те, що уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку, суб'єкт господарювання при його поданні повинен зазначити номер порції навпроти напису «Порція» і заповнити реквізити «Працювало у штаті» та «Працювало за цивільно-правовими договорами».

  

Оподаткування ПДФО вартості проживання та проїзду, що оплачується не працедавцем

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб вартість проживання та проїзду резидента чи нерезидента, що оплачується юридичною особою, яка не є його працедавцем?


До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий ним як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах (пп. «а» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 цього Кодексу доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV Кодексу для нерезидентів).

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом — юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів (пп. 170.10.3 вищезазначеного пункту Податкового кодексу).

Отже, вартість проживання та проїзду резидентів чи нерезидентів, що оплачується юридичною особою, яка не є їх працедавцем, оподатковується такою юридичною особою податком на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та/або 17% залежно від розміру отриманого доходу у звітному місяці).

  

Перерахування сум податкового зобов'язання з урахуванням показників уточнюючої звітності

Яку суму необхідно сплатити суб'єкту господарювання до бюджету у разі подання до граничного терміну сплати податкового зобов'язання уточнюючої звітності, яка зменшує податкове зобов'язання звітної декларації (розрахунку)?


Відповідно до п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених цим Кодексом (п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Пунктом 50.1 ст. 50 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Згідно з п. 4.3 розділу 4 Інструкції № 276 нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюється відповідно до порядків адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства.

Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках особових рахунків платників здійснюється датою граничного терміну сплати зазначених зобов'язань.

При поданні уточнюючого розрахунку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання минулих податкових періодів платника, нарахування в особовому рахунку платника проводиться датою його подання.

Таким чином, у разі подання суб'єктом господарювання до закінчення граничного терміну сплати податкового зобов'язання уточнюючого розрахунку, яким зменшується податкове зобов'язання звітної декларації (розрахунку), такий суб'єкт господарювання має право перерахувати суму податкового зобов'язання до бюджету з урахуванням показників поданого уточнюючого розрахунку.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42