Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації заробітної плати у жовтні та листопаді 2012 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою № 526).

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, індексації не підлягає.

У разі підвищення заробітної плати місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менша ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та зберігається сума індексації, визначена з урахуванням такого підвищення.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держстату України.

У табл. 1 наведено величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації у 2012 р. згідно з додатком № 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць.

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2012 р. (%) за:

жовтень

листопад

у 2011 р.:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

1,1

1,1

вересень

жовтень

листопад

грудень

у 2012 р.:

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

*Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

99,7

Рік

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2011

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

99,8

99,7

100,1

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2011 р. (місяць підвищення є базовим при проведенні індексації) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у жовтні 2012 р. становить 4,9% (1,023 х 1,013 х 1,012 х 100 — 100),

де 1,023 — ІСЦ за лютий — березень 2011 р. (100,9 х 1,014 : 100),

1,013 — ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100),

1,012 — ІСЦ за травень — червень 2011 р. (100,8 х 1,004 : 100).

Оскільки індекс споживчих цін за липень 2011 р. — вересень 2012 р. не перевищив порогу індексації і становив 98,4% (98,7 х 0,996 х 1,001 х 1,000 х 1,001 х 1,002 х 1,002 х 1,002 х 1,003 х 1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997 х 1,001), у листопаді 2012 р. індексація здійснюється на такий самий індекс, що й у жовтні 2012 р.

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за жовтень 2012 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2012, у жовтні — листопаді — 1118 грн.

Величина приросту ІСЦ, на яку здійснюється індексація у жовтні 2012 р., становить 4,9% (104,9 — 100).

Сума індексації визначається як результат множення частини заробітної плати, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації заробітної плати дорівнює 54,78 грн. (1118 х 4,9 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 2554,78 грн. (2500 + 54,78).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.