Інші податки
Тема: Адміністрування податків, Податок на прибуток

Щодо запровадження нових підходів в адмініструванні податку на прибуток (Витяг)

У зв'язку з прийняттям Закону України від 05.07.2012 р. № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» (далі - Закон № 5083), а також на виконання підпунктів 3.1 і 3.2 п. 3 протоколу апаратної селекторної наради ДПС України від 09.08.2012 р. № 15-п Департамент оподаткування юридичних осіб ДПС України звертає увагу на таке.

З 1 січня 2013 р. докорінно змінюється підхід до декларування та сплати платниками податку на прибуток своїх податкових зобов'язань.

Так, з 1 січня 2013 р. до Податкового кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом № 5083, зокрема в частині змін п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу щодо строків сплати податкових зобов'язань. Це, в свою чергу, призведе до зміни методики адміністрування податку на прибуток.

Передбачено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців) та не сплачують авансового внеску.

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 млн. грн., та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік, і не сплачують авансових внесків.

У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками І кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за І квартал. Такий платник податку авансових внесків у ІІ - ІV кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів і за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками І кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні 12 місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Наголошуємо на тому, що ДПС України підготовлено зміни до відповідних форм податкових декларацій з податку на прибуток, які на сьогодні проходять процес погодження з відповідними міністерствами та відомствами у порядку, визначеному законодавством.

Головним у таких змінах є те, що платники податку на прибуток самостійно визначатимуть авансовий внесок, що підлягатиме сплаті щомісяця.

При цьому п. 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 р. подаватимуть річну податкову декларацію відповідно до п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу, сплачуватимуть у січні - лютому 2013 р. авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 р., протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Повідомляємо про те, що наразі готується узагальнююча податкова консультація стосовно порядку та особливостей подання звітності та сплати податку у 2013 р. з урахуванням особливостей спрощення цієї процедури з урахуванням Закону № 5083.

Таким чином, проведення розрахунків сплати податкових зобов'язань починаючи з 1 січня 2013 р. здійснюватиметься виключно за встановленими Податковим кодексом підходами.

Водночас з 1 жовтня 2012 р. розпочинається кампанія декларування податку на прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємств за дев'ять місяців цього року, що, зокрема, формує базу для нарахування та сплати податку на прибуток у січні - лютому 2013 р.


Заступник Голови А. ІГНАТОВ

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42