Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Сплачуємо вчасно податок на прибуток за III квартал 2012 року

9 листопада цього року закінчується граничний термін подання декларації з податку на прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємств за три квартали (дев'ять місяців). Податкова декларація з податку на прибуток (даліДекларація) подається платником незалежно від того, чи виникло у нього у звітному періоді податкове зобов'язання. Разом із Декларацією подаються відповідні додатки до неї, які є її невід'ємною частиною.

Звертаємо увагу на те, що додаток ОК до Декларації вже не подається.


Це обумовлено тим, що Законом № 5083 внесено зміни до ст. 152 Податкового кодексу, зокрема з п. 152.3 цієї статті виключено абзаци другий і третій, відповідно до яких платники податку на прибуток зобов'язані були подавати разом із Декларацією додаток ОК з переліком доходів і витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку.

Таким чином, починаючи зі звітного (податкового) періодутри квартали 2012 р. додаток ОК до Декларації подавати не потрібно.

Платники податку на прибуток підприємств, які користуються пільгами щодо сплати з цього податку відповідно до пунктів 15, 17 — 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, подають разом із Декларацією Звіт про використання вивільнених коштів, форму якого затверджено наказом № 1685.

Крім того, разом з Декларацією платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання Декларації.

Малі підприємства — платники податку на прибуток, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу, подають фінансову звітність разом з річною Декларацією.

Строки сплати податку на прибуток

Сплата податку на прибуток здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу). Можливість перенесення строків розрахунків з бюджетом Податковим кодексом не передбачено.

Тобто задекларовані зобов'язання з податку на прибуток необхідно сплатити протягом 10 календарних днів.

Важливо! Граничний строк сплати податку на прибуток за III квартал — 19 листопада.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків)

За неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, накладається штраф у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — 1020 грн. (п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу).

Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податків передбачено п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу. Зокрема, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  • при затримці до 30  календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10%   погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30  календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Відповідальність за неподання фінансової звітності

Обов'язковість подання фінансової звітності разом із Декларацією передбачено п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу.

Зокрема, нормою цього пункту зазначено, що фінансова звітність подається у порядку, передбаченому для подання Декларації.

Відповідальність за неподання фінансової звітності передбачено КпАП.

Так, згідно зі ст. 1642 цього Кодексу неподання фінансової звітності тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 — 255 грн.). Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 340 грн.)

Сплата авансових внесків з 1 січня 2013 р.

Законом № 5083 доповнено п. 57.1 ст. 57 «Строки сплати податкового зобов'язання» Податкового кодексу, що регламентує порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Отже, починаючи з 01.01.2013 р. порядок подання податкової звітності та сплати податкових зобов'язань кардинально змінюється.

Так, головною новацією є те, що платники податку на прибуток щомісяця зобов'язані будуть сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток.

При цьому платники такого податку самостійно визначатимуть авансовий внесок, що підлягатиме сплаті щомісяця.

Авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься у порядку і в строки, встановлені для місячного податкового періоду, в розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання Декларації.

Розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні 12 місяців 2013 р., платники податку на прибуток повинні будуть подати у складі Декларації за 2012 р. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважатиметься узгодженою сумою грошових зобов'язань.

При цьому 12-місячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Важливо! У січнілютому 2013 р. авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 р. Авансовий внесок за зазначений період потрібно буде сплатити протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем відповідного звітного (податкового) місяця.

Авансовий внесок щомісяця сплачуватимуть платники податку на прибуток, у яких об'єкт оподаткування за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн.  грн. Авансовий внесок із цього податку сплачуватиметься в строки, встановлені для місячного податкового періоду, без подання Декларації.

При цьому якщо за підсумками І кварталу звітного (податкового) року такий платник не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати Декларацію та фінансову звітність за I квартал, у II — IV кварталах звітного (податкового) року авансових внесків не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі Декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу ДПС у порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Авансові внески не сплачуватимуть:

  • платники податку, у яких доходи за 2012 р. не перевищують 10 млн. грн.;
  • виробники сільськогосподарської продукції;
  • неприбуткові установи (організації).

Зазначені категорії платників сплачуватимуть податок на прибуток на підставі Декларації за підсумками звітного (податкового) року.

Крім того, авансові внески не сплачуватимуть новостворені платники, тобто ті платники, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року. Такі платники сплачуватимуть податок на прибуток на підставі річної Декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання Декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців). Тобто вперше такі платники подаватимуть Декларацію за підсумками року, в якому вони зареєструвалися, і, відповідно, якщо об'єкт оподаткування таких підприємств за підсумками звітного року перевищить 10 млн. грн., то у наступному році вони також зобов'язані будуть щомісяця сплачувати авансові внески з податку на прибуток.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42