Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Понесені витрати при безоплатному отриманні товарів

Підприємство безоплатно отримало товари, але при цьому здійснило витрати на сплату ввізного мита та на доведення цих товарів до стану, придатного для продажу. Чи можна враховувати зазначені витрати у складі податкових витрат при реалізації таких товарів?


Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних із виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням розділу III Податкового кодексу (пп. 14.1.228 п. 14.1 ст. 14).

Собівартість придбаних і реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита, витрат на доставку та на доведення таких товарів до стану, придатного для продажу (п. 138.6 ст. 138 цього Кодексу).

Таким чином, витрати платника податку, які здійснено на сплату ввізного мита та доведення безоплатно отриманих товарів до стану, придатного для їх продажу, враховуються у складі витрат, що формують собівартість таких товарів, і включаються до складу податкових витрат у звітному періоді, у якому визнано доходи від їх реалізації.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42