Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Право на призначення пенсії держслужбовця

До редакції «Вісника» звернувся чоловік, який понад 20 років працює в органах ДПС України, має спеціальне звання. У лютому 2013 р. він досягає віку 60 років і 6 місяців, має намір звільнитися з посади. Чи матиме він право на призначення пенсії за віком відповідно до Закону про держслужбу як особа, що має 20 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу?


Згідно зі ст. 37 Закону про держслужбу до досягнення віку 62 роки право на пенсію за віком мають державні службовці — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними, зокрема, такого віку: 60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.

Враховуючи те, що до 20-річного стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, зараховується робота на посадах державних службовців у державних органах, передбачених ст. 25 Закону про держслужбу, а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад державних службовців, для зарахування до 20-річного стажу періоду роботи на посаді, на якій присвоєно спеціальне звання, підстав немає.

Проте з 01.01.2013 р. набирає чинності Закон № 4050. Статтею 49 цього Закону передбачено, що на одержання пенсії за віком державного службовця мають право чоловіки, які досягли 62-річного віку (для чоловіка, який народився в 1953 р., пенсійний вік — 60 років 6 місяців), та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на день досягнення зазначеного віку працювали на посадах державної служби, а також особи, які мають не менше 20 років стажу державної служби, до якого включається час роботи (період), визначений пунктами 1 — 7 та 9 — 11 частини другої ст. 35 Закону № 4050, — незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Пунктом 7 ст. 35 Закону № 4050 передбачено зарахування до стажу державної служби часу перебування на посадах, на яких присвоюються спеціальні звання.

Крім того, з набранням чинності Законом № 4050 наберуть чинності і зміни, внесені до Податкового кодексу. Зокрема, п. 344.1 ст. 344 Кодексу передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених цим Законом.

При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєно спеціальні звання) в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону № 4050 незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого цим Законом.

Отже, за умови, що чоловік на момент набрання чинності зазначених змін працюватиме в органах ДПС України, час його роботи на посаді, на якій присвоєно спеціальне звання, зараховуватиметься до 20-річного стажу державної служби, що дає право на призначення пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.