Інші податки
Тема: Інше

Дивіденди виплачуються резиденту Австрії

Українське підприємство нарахувало дивіденди резиденту Австрії. Чи можна не сплачувати податок на прибуток при виплаті цих дивідендів, враховуючи положення українсько-австрійської Конвенції про уникнення подвійного оподаткування?


Згідно з положеннями п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей цієї статті під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, дивіденди, які сплачуються резидентом (пп. «б» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу).

Відповідно до положень п. 160.2 ст. 160 цього Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.7 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України, що набрали чинності, з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.

Згідно з положеннями п. 1 ст. 10 Конвенції, яка набрала чинності з 20.05.99 р., дивіденди, що сплачуються резиденту Австрії компанією, яка є резидентом України, можуть оподатковуватись в Австрії.

Однак відповідно до положень п. 2 ст. 10 Конвенції дивіденди можуть також оподатковуватись у тій Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди (тобто в Україні), і відповідно до законодавства України, але якщо одержувач є фактичним власником дивідендів, то податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

  • 5% загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж товариство), яка безпосередньо володіє принаймні 10% капіталу компанії, що сплачує дивіденди;
  • 10% загальної суми дивідендів в усіх інших випадках.

Положення пунктів 1, 2 ст. 10 Конвенції не можуть трактуватись як такі, що надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох Договірних Держав (в Україні або в Австрії) здійснюватиметься оподаткування одержаного доходу у вигляді дивідендів. Цими двома пунктами встановлюється компромісне рішення двох держав, яке обумовлює оподаткування дивідендів у країні-резиденції, але залишає країні — джерелу доходу у вигляді дивідендів право оподаткування таких доходів, якщо це передбачено її податковим законодавством, але це право обмежується встановленою граничною ставкою (у даному випадку — 5 або 10%). Тобто відповідно до положень цих пунктів обидві країниі країна, що є джерелом доходу (у даному випадкуУкраїна), і країна, резидентом якої є особа, що одержує дивіденди (у даному випадкуАвстрія), мають право оподатковувати такий вид доходу.

Положення п. 1 ст. 10 Конвенції підтверджують право країни-резиденції оподатковувати свого резидента стосовно доходів у вигляді дивідендів, що виникають в іншій Договірній Державі і сплачуються на користь такого резидента.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 10 Конвенції країна, в якій виникають дивіденди, також має право на оподаткування цього доходу відповідно до свого законодавства, але це право обмежується ставкою 5 або 10% загальної суми дивідендів.

Згідно з пп. b п. 1 ст. 23 Конвенції якщо резидент Австрії одержує види доходів, які згідно з положеннями статей 10 — 12 можуть оподатковуватись в Україні, то Австрія дозволяє вирахування з податку на дохід цього резидента суми, що дорівнює податку, сплаченому в Україні. Таким чином подвійне оподаткування усувається.

Право на використання положень міжнародного договору надається нерезиденту відповідно до ст. 103 Податкового кодексу.

Застосування норм міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України (пункти 103.1 та 103.2 ст. 103 зазначеного Кодексу).

Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на момент виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і  резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування зменшеної ставки податку дозволяється лише за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 Податкового кодексу.

Таким чином, резидент України під час виплати дивідендів на користь резидента Австрії зобов'язаний утримувати податок у розмірі 5 або 10% від загальної суми дивідендів, що сплачуються, при виконанні умов, зазначених у ст. 103 Податкового кодексу.

У разі неподання нерезидентом довідки згідно з п. 103.4 цієї статті зазначеного Кодексу доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України.