Інші податки
Тема: Акцизний податок

Повернення алкогольних напоїв

Чи є об’єктом оподаткування акцизним податком операції з повернення комісіонером якісних алкогольних напоїв комітенту — виробнику такої продукції? Як оподатковується зазначена продукція акцизним податком у разі її подальшої реалізації?


Статтею 213 Податкового кодексу визначено об’єкти оподаткування акцизним податком. Зокрема, це операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу.

Визначення поняття реалізації підакцизних товарів (продукції) наведено у пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Операції з повернення підакцизних товарів не є об’єктом оподаткування акцизним податком, а отже, при поверненні комісіонером комітенту алкогольної продукції, до ціни якої при первинній реалізації було включено акциз, податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку не виникає і в податковій звітності з акцизного податку відображення оборотів з повернення якісних алкогольних напоїв не здійснюється.

Щодо операцій з подальшої реалізації повернутого товару комітентом, то у разі незмінності ставок акцизного податку вони не є об’єктом оподаткування акцизним податком.