Інші податки
Тема: ПДФО, Пенсійне і соціальне забезпечення

Оподаткування пенсії, отриманої за кордоном

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб пенсія, отримана за кордоном?


Пунктом 165.1 ст. 165 Податкового кодексу наведено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Зокрема, пп. «е» пп. 165.1.1 цього пункту встановлено, що до такого доходу не включають суми пенсій (у тому числі суми її індексації, нараховані відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету відповідно до закону, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.