ПДФО
Тема: ПДФО

Податкова знижка за навчання

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року (ст. 166 цього Кодексу).

Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки

Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки, визначено п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. До цього переліку включається, зокрема, сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.), у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (в 2011 р. — 1320 грн.).

Підстави для нарахування податкової знижки

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація), яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Так, за підсумками звітного 2011 р. платники податків, які бажають скористатися своїм законним правом на отримання податкової знижки, повинні до 31.12.2012 р. подати податкову декларацію до податкового органу за місцем своєї реєстрації, визначеного згідно із законодавством.

Реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, що включаються до складу податкової знижки, зазначаються в колонці «Реквізити документів, які підтверджують витрати» додатка 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно зі ст. 166 розділу IV Податкового кодексу України» податкової декларації.

З метою повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету внаслідок застосування платниками податку права на податкову знижку, в рядку 9 розділу І «Загальні відомості» податкової декларації слід зазначати реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку.

Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки

Згідно з пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому в зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Відповідно до пп. 166.2.2 цього пункту оригінали зазначених документів не надсилаються органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом.

На вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов'язані пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Обмеження права на нарахування податкової знижки

Водночас п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу передбачено обмеження права на нарахування податкової знижки. Так, вона може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Отже, податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного 2011 податкового року у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом,обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Крім того, податкова знижка нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом 2011 р.

Інші суми доходів, одержані платником податку в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв'язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються.

Не мають права на отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб самозайняті особи (фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність) щодо свого річного оподатковуваного доходу, одержаного в межах провадження їх діяльності, оскільки такий дохід не є заробітною платою.

Права на податкову знижку не мають всі інші особи, які одержують доходи, відмінні від заробітної плати.

У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Для зручності платників податків податкові органи ДПС проводять безоплатні роз'яснення порядку одержання податкової знижки, безоплатно надають бланки податкових декларацій та допомагають при їх заповненні.

Розглянемо відповіді на запитання, які останнім часом надходили до «Вісника».

 

Різні форми навчання в одному закладі

Чи має право мати на отримання податкової знижки за навчання дев'ятнадцятирічної доньки, яка одночасно навчається в одному вищому навчальному закладі за різними формами навчання (державна та за контрактом), якщо у квитанціях про оплату за навчання зазначено дані дитини?


Статтею 180 Сімейного кодексу встановлено, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Згідно зі ст. 199 цього Кодексу якщо повнолітні діти продовжують навчатися і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Права володіння, користування та розпорядження своїм майном, у тому числі коштами, належать його власникові (ст. 317 Цивільного кодексу), а неповнолітні діти за згодою батьків можуть вчиняти деякі правочини (ст. 32 Цивільного кодексу), зокрема проводити розрахункові операції щодо укладеного на їх ім'я договору на навчання. Це положення застосовується і до дітей, вік яких визначено ст. 199 Сімейного кодексу.

Таким чином, один із батьків має право доручити своїй дитині здійснити правочин у вигляді проведення розрахунку (сплати коштів) за навчання за рахунок належних йому коштів. При цьому фактичні витрати на оплату вартості навчання несуть батьки дитини, яка навчається.

Отже, незважаючи на те що донька одночасно навчається в одному вищому навчальному закладі за різними формами навчання (державна та за контрактом), мати може скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини за умови додержання усіх вимог статей 166, 176 Податкового кодексу (у тому числі надання до податкового органу договору про навчання дитини, укладеного між навчальним закладом та дитиною, квитанції про оплату за навчання, довідки про доходи тощо). При цьому у договорі про навчання має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, яка безпосередньо навчається (дитини).

 

Оодаткова знижка батьку усиновленої дитини

Чи має право батько усиновленої дитини, яка не отримувала протягом звітного 2011 податкового року дохід у вигляді заробітної плати, скористатися правом на податкову знижку за її навчання? Якщо так, то які документи необхідно подати для її отримання?


Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей (до 18 років).

Якщо повнолітні діти продовжують навчатись і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Водночас ст. 207 Сімейного кодексу визначено поняття усиновлення. Так, усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого ст. 282 цього Кодексу. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Таким чином, батько дитини (усиновлювач) може скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини, яка не отримує заробітну плату, за умови додержання усіх вимог, установлених статтями 166, 176 Податкового кодексу.

 

Платник податків навчається сам і навчає дитину

Платник податку навчається сам і навчає дитину або навчає двох і більше своїх дітей. Обмеження, встановлене пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу щодо неперевищення суми сплачених за навчання коштів понад 1320 грн. (у 2011 р.), стосується загальної суми, сплаченої платником податку за навчання всіх членів сім'ї першого ступеня споріднення, чи застосовується окремо для кожного з них?


Підпунктом 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки в зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

 

Студент отримував доходи за цивільно-правовим договором

Чи мають право батьки скористатися податковою знижкою за навчання студента, який отримував доходи за цивільно-правовим договором (договором підряду)?


Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом (пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Підпунктом 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 цього Кодексу встановлено обмеження права на нарахування податкової знижки. Так, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 зазначеного Кодексу.

Згідно з визначенням терміна «заробітна плата», наведеним у пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, для цілей розділу IV цього Кодексу — це основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Відносини трудового найму регулюються трудовим законодавством, зокрема КЗпП. При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ про зарахування його на роботу (у штат підприємства), на підставі якого робиться відмітка у трудовій книжці такого працівника про прийняття його на роботу на відповідну посаду.

Згідно зі ст. 21 цього Кодексу трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Цивільно-правовий договір — це угода між громадянином і організацією (підприємством тощо) на виконання першим певної роботи (а саме договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

Серед ознак, за допомогою яких відрізняють один вид договору від іншого, можна виділити такі.

За договором підряду, укладеним між власником і громадянином, останній зобов'язується за винагороду виконувати для підприємства індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Зокрема, підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо. За підрядним договором оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату. У трудовій книжці не робиться запис про виконання роботи за цивільно-правовими договорами.

Таким чином, якщо студент протягом звітного податкового року одержував доходи за цивільно-правовим договором (договором підряду), який є відмінним від трудового договору, то члени сім'ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента, за умови додержання усіх вимог, установлених статтями 166, 176 Податкового кодексу.

 

Навчання на військовій кафедрі

У деяких вузах (навіть з навчанням на бюджетній основі) навчання на військовій кафедрі оплачується окремо від основного навчання. Чи можна включати такі суми до податкової знижки?


Оскільки навчання на військовій кафедрі — це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов'язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, наведено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу.

 

Оплата навчання за кредитом

Чи має право на податкову знижку платник податку, якщо оплата за навчання студента-заочника, який працює, здійснювалась ним за кредитом, одержаним безпосередньо на такі цілі і розміщеним на депозитному рахунку в банку?


Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, але не зроблено жодних застережень щодо безпосередніх джерел виникнення коштів, сплачених за навчання.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду й такої самої якості.

Таким чином, враховуючи те, що суму позики (кредиту) було спрямовано на оплату навчання, а також те, що сума позики є поворотною і платник податку несе фактичні витрати на повернення такої позики, суму, сплачену за навчання за позикою (кредитом), такий платник має право брати до розрахунку податкової знижки.

 

Включення до податкової знижки вартості навчання в аспірантурі

Чи можна включити до складу податкової знижки вартість навчання в аспірантурі?


Відповідно до ст. 53 Закону про вищу освіту аспірант (ад'юнкт) — особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тобто метою навчання в аспірантурі є здобуття не вищої освіти, а наукового ступеня на підставі вже одержаної вищої освіти.

Таким чином, оскільки навчання в аспірантурі не належить до одержання вищої освіти, то плату за навчання в ній не може бути включено до складу податкової знижки платника податку.

 

Право підприємця на податкову знижку

Фізична особа — підприємець сплачує кошти за навчання своєї дитини. Чи має вона право на податкову знижку?


Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Заробітна плата для цілей розділу IV Податкового кодексу — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, фізична особапідприємець не має права на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності.

 

Платником податків квитанції не збережено

Чи може платник податку підтвердити факт оплати довідкою з вишу та отримати податкову знижку, якщо не збережено квитанції про оплату вартості навчання дитини у виші?


Оскільки відповідно до пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, довідка з вишу про те, що на рахунок цього навчального закладу надійшли кошти за навчання певного студента, не є платіжним документом. Тому для одержання податкової знижки слід пред'являти податковому органу виключно зазначені в Податковому кодексі документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

 

Оплату за навчання здійснено іншими особами

Чи мають право на податкову знижку баба (дід), сестра (брат), тітка (дядько) або інші особи, які оплачували навчання студента у виші?


Платник податку має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Таким чином, якщо за навчання студента сплатили особи, які не є членами його сім'ї першого ступеня споріднення, вони не мають права на податкову знижку щодо таких сум.

 

Меморіальний ордер  як підтвердний документ про оплату навчання

Чи має право фізична особа — платник податку на податкову знижку, якщо як підтвердний документ про оплату навчання дитини ним пред'явлено меморіальний ордер?


Відповідно до Закону № 2346 меморіальний ордер — розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Нацбанку України.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

Тобто меморіальний ордер може бути підтвердним документом за умови чітко зазначених у ньому прізвища, імені, по батькові платника податку як платника цього платежу та призначення платежу.

 

Сплата за навчання за семестри наступного року

Чи включається до складу податкової знижки сума коштів, сплачена за навчання сина у звітному податковому році, але за семестри наступного року, якщо такі семестри становлять один навчальний рік?


До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Отже, сума коштів, сплачена у звітному податковому році за періоди навчання наступного року, не може бути включена до податкової знижки.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42