Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток, ПДВ

Непогашена кредиторська заборгованість за отриману попередню оплату товарів

Відповідно до пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг, для визначення об'єкта оподаткування у складі доходів не враховується. Проте на дату отримання попередньої оплати за товари (послуги) у платника податку виникають податкові зобов'язання з ПДВ (п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу).

У разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, податкові зобов'язання платника податків — продавця підлягають коригуванню (п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу).

Водночас якщо продавцем не було повернуто кошти, раніше отримані від покупця як попередня оплата за товар (послуги), та протягом терміну позовної давності не відбулося фактичної поставки товару (послуг), то продавець не має законодавчих підстав на коригування суми податкових зобов'язань з ПДВ при списанні безнадійної кредиторської заборгованості.

Крім того, при визначенні об'єкта оподаткування суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, суми безнадійної кредиторської заборгованості враховуються у складі інших доходів на підставі пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

Таким чином, якщо сума кредиторської заборгованості платника податку за отриману попередню оплату за товари (роботи, послуги) залишилася нестягнутою після закінчення терміну позовної давності, то у податковому періоді, на який припадає закінчення терміну позовної давності, платник податку повинен суму такої непогашеної кредиторської заборгованості без урахування ПДВ включити до складу доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 1213, сума такої заборгованості відображається у рядках 03 та 03.25 додатка ІД «Інші доходи».

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42