Інші податки

Штрафні санкції у розмірі 1 грн. не застосовуються за порушення

Чи застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 грн. за період діяльності з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р. за порушення порядку отримання та використання торгового патенту?


Пунктом 7 підрозділу 10 Податкового кодексу визначено, що штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р. застосовуються у розмірі не більше 1 грн. за кожне порушення.

Водночас відповідно до роз'яснень, наданих ДПА листом № 2963/7/10-1017/302, зазначена норма застосовується виключно за порушення при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р.

Тобто норма щодо штрафної санкції у розмірі 1 грн., наведена у п. 7 підрозділу 10 Податкового кодексу, не стосується порушень порядку отримання та використання торгового патенту.

Відповідальність за порушення порядку отримання та використання торгового патенту регулюється нормами ст. 125 Податкового кодексу.

Так, зокрема, п. 125.1 ст. 125 вищезазначеного Кодексу встановлено, що за порушення правил отримання та використання торгового патенту передбачено відповідальність у вигляді штрафних санкцій, розмір яких урегульовано цією статтею та встановлюється залежно від виду порушень і розміру збору за той чи інший вид діяльності.