Інші податки

Оподаткування доходів, отриманих у вигляді спадщини

Який порядок оподаткування доходів, отриманих у вигляді спадщини спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента у 2011 р.?


Відповідно до пп. «е» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі доходи у вигляді спадщини.

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу ІV Кодексу для нерезидентів).

Оподаткування доходу, отриманого платником податку — нерезидентом у результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу, згідно з яким при отриманні будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, такий дохід оподатковується за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (15% та/або 17%).

Враховуючи зазначене, до вартості будь-яких об'єктів спадщини, одержаних у 2011 р. нерезидентами в Україні від спадкодавця-резидента, незалежно від їх ступеня споріднення зі спадкодавцем, застосовуються ставки податку, передбачені п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу).

Згідно з п. 174.4 ст. 174 цього Кодексу нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини.

Податкові органи не мають законодавчих підстав для звільнення платників від сплати податку з будь-яких доходів, у тому числі одержаних у вигляді спадщини. Водночас відповідно до пп. 20.1.32 п. 20.1 ст. 20 та п. 100.2 ст. 100 Податкового кодексу платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.