Інші податки

Оподаткування доходів, отриманих від надання в оренду нерухомості

Чи передбачено Податковим кодексом пільги з оподаткування доходів податком на доходи фізичних осіб, отриманих від надання нерухомості в оренду особою, на яку поширюється дія Закону № 3551?


Порядок оподаткування доходу фізичної особи — платника податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду регулюється п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу, яким визначено, що у випадку, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податкуорендодавець. Відповідно до пп. 170.1.5 п. 170.1 ст 170 Податкового кодексу такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (15% та/або 17%), в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір органу ДПС за податковою адресою платника податку — орендодавця за формою та у спосіб, встановленими Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків надання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності (пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

Щодо пільг з оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зокрема осіб, на яких поширюється дія Закону № 3551, то Податковим кодексом передбачено їх надання у вигляді податкової соціальної пільги. Відповідно до ст. 169 цього Кодексу податкова соціальна пільга застосовується лише до нарахованого на користь платника податку місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

Підпунктом 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом. До доходів, відмінних від заробітної плати, в тому числі до орендної плати, застосування податкової соціальної пільги Податковим кодексом не передбачено.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42