Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності

Який порядок оподаткування доходів фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачуються їм за виконання господарських договорів іншою фізичною особоюпідприємцем, в умовах дії Податкового кодексу?


Пунктом 177.8 ст. 177 Податкового кодексу визначено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних нею видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, подано копію свідоцтва про державну реєстрацію її як суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно з п. 4 ст. 9 Закону про держреєстрацію у бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця зазначаються ім'я фізичної особи — підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — реєстраційний номер облікової картки платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи — підприємця; дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; місце проведення державної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

Тобто бланком свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця не передбачено розміщення інформації щодо видів діяльності та обраної платником податку системи оподаткування отриманих від такої діяльності доходів.

Податковим кодексом (пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 розділу ІІІ, який набирає чинності з 01.04.2011 р.) передбачено, що не включаються до складу витрат юридичної особи витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Отже, з метою уникнення порушень норм чинного законодавства юридичні та фізичні особипідприємці, які перебувають у господарських відносинах з іншою фізичною особоюпідприємцем, крім копії підтвердного документа, що він зареєстрований суб'єктом підприємницької діяльності (свідоцтва про державну реєстрацію), повинні отримувати від такої особи довідку (що подається на письмову заяву платника податковим органом, в якому він перебуває на податковому обліку), в якій зазначаються перелік видів діяльності відповідно до реєстраційної картки та обрана ним системи оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності.

При цьому суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про всі виплачені підприємцями суми доходів податковому органу у порядку, визначеному пунктами «б» та «д» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42