Інші податки

Пільги щодо сплати земельного податку подружжя, яке виховує трьох дітей і більше віком до 18 років

Хто з подружжя, яке виховує трьох дітей і більше віком до 18 років, може скористатися пільгою щодо сплати земельного податку?


Відповідно до ст. 80 Земельного кодексу суб'єктами права приватної власності на землю є громадяни та юридичні особи.

Земельна ділянка може бути у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність). Суб'єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи. Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю (ст. 86 Земельного кодексу).

При цьому згідно з п. 5 ст. 88 цього Кодексу учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї частки повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів, а також у витратах з утримання і зберігання спільної земельної ділянки.

Згідно з п. 2 ст. 89 Земельного кодексу земельна ділянка подружжя може належати чоловіку та дружині на праві спільної сумісної власності без визначення часток учасників спільної власності. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом (п. 5 ст. 89 Земельного кодексу).

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 цього Кодексу (п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 282.1.2 п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які виховують трьох дітей і більше віком до 18 років.

Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, передбачені для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 га; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 га, в селищах — не більш як 0,15 га, в містах — не більш як 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 га; для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 га; для садівництва — не більш як 0,12 га (п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу).

Отже, якщо подружжя виховує трьох дітей і більше віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності. При цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначеноп. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу.

Водночас якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо земельного податку має кожен з них.

Якщо таке подружжя володіє земельною діяльною на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатися пільгою щодо сплати земельного податку.

Право на пільгу щодо сплати земельного податку мають фізичні особи, право власності яких на земельні ділянки посвідчено належними документами та даними державного земельного кадастру. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу ДПС за місце-знаходженням земельної ділянки заяву про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтва про народження дітей тощо).