Інші податки

Сплата земельного податку фізичною особою

Фізична особа — підприємець викуповує орендовану ним земельну ділянку державної власності на підставі договору купівлі-продажу. При цьому договір оренди землі в установленому законодавством порядку не розірвано. З якого часу фізична особапідприємець сплачуватиме земельний податок?


Згідно зі статтями 269 та 270 Податкового кодексу платниками податку, зокрема, є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а об'єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності. Платником орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності є орендар земельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 Податкового кодексу).

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом, Цивільним кодексом, Законом про оренду землі, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Статтею 125 Земельного кодексу визначено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно до ст. 126 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків, коли право власності на земельну ділянку набувається із земель приватної власності без зміни її меж і цільового призначення. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.

Згідно зі статтями 629 і 651 Цивільного кодексу договір є обов'язковим для виконання сторонами. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однєї сторони у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону про оренду землі).

Статтею 19 цього Закону встановлено, що строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Як визначено ст. 9 Закону про оренду землі, орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні — якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

Водночас ст. 31 Закону про оренду землі встановлено, що договір оренди землі припиняється, зокрема, в разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.

Договір оренди землі також може бути розірвано за згодою сторін. На вимогу однієї зі сторін цей договір може бути достроково розірвано за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, у разі якщо фізична особапідприємець викуповує орендовану ним земельну ділянку державної власності на підставі договору купівлі-продажу, при цьому договір оренди землі в установленому законодавством порядку не розірвано, то така фізична особа сплачуватимеземельний податок з моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу цієї земельної ділянки.

Водночас процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності та права користування земельними ділянками встановлює державний земельний кадастр, який ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (статті 193, 204 Земельного кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42