Інші податки

Подання податкової декларації з плати за землю фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Чи повинні фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси та незалежні судові експерти), подавати до органу ДПС податкові декларації з плати за землю у разі укладення з органом місцевого самоврядування договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності?


Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності), крім фізичних осіб, самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Згідно з п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня (п. 287.2 вищезазначеної статті).

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу (п. 286.5 ст. 286).

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 Податкового кодексу).

Аналогічно органи ДПС здійснюють нарахування сум орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу та ст. 1 Закону про оренду землі оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем (пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу).

Враховуючи вищезазначене, право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності може набути як громадянин для здійснення діяльності, що не є підприємницькою, у тому числі незалежної професійної діяльності, так і фізична особа — підприємець для здійснення підприємницької діяльності.

При цьому фізичні особи — підприємці, які є орендарями земельної ділянки державної і комунальної власності, на період дії договору оренди беруться на облік в органах ДПС як платники орендної плати — підприємці.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, як і інші фізичні особи, на період дії договору оренди беруться на облік в органах ДПС як платники орендної плати — фізичні особи.

Отже, нарахування фізичним особам, у тому числі тим, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокатам, нотаріусам та незалежним судовим експертам), сум орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться органами ДПС, які видають до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення орендної плати. При цьому такі фізичні особи не повинні подавати до органів ДПС податкові декларації з плати за землю.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42