Інші податки

Подання податкової декларації з плати за землю фізичною особою — підприємцем

Чи повинна фізична особа — підприємець подавати до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки Податкову декларацію з плати за землю?


Відповідно до п. 288.7 ст. 288 Податкового кодексу податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується згідно з вимогами статей 285 — 287 розділу ХІІІ цього Кодексу.

Згідно зі ст. 80 Земельного кодексу суб'єктами права власності на землю є громадяни та юридичні особи на землі приватної власності.

Статтею 116 вищенаведеного Кодексу визначено, що громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, або за результатами аукціону.

Згідно з п. 5 Указу № 32 покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути, зокрема, громадяни України — суб'єкти підприємницької діяльності. З набранням чинності Указу № 650 Указ № 32 втратив чинність.

Відповідно до ст. 50 Цивільного кодексу фізична особа здійснює право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Статтею 58 Господарського кодексу визначено, що суб'єктами господарювання є:

  • господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені згідно з цим Кодексом, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Згідно з п. 1 ст. 128 Господарського кодексу громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 цього Кодексу.

Як зазначено у п. 6 ст. 128 Господарського кодексу, громадянин-підприємець зобов'язаний своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів, сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, установлених законом.

Згідно з наказом № 1015 в рядку 6 зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи — підприємця.

Відповідно до ст. 126 Земельного кодексу:

  • право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом;
  • право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою;
  • право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.

Враховуючи зазначене, якщо оформлено державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди земельної ділянки, наданої в порядку, установленому чинним законодавством для фізичних осібпідприємців, і земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності, то такі підприємці подають до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки Податкову декларацію з плати за землю.