Інші податки
Тема: Податок на прибуток, Фінансова і статистична звітність

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1685 та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів (Витяг)

Зареєстровано
в Мін'юсті України
16.10.2012 р. за 1741/22053

Відповідно до Закону України від 23 лютого 2012 року № 4453-VI «Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток» наказую:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1685 «Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1529/20267, такі зміни:

викласти преамбулу у такій редакції:

«Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 — 19 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 299, пункту 3 Порядку цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 600, та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,»;

форму Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів, викласти у новій редакції, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Ю. КОЛОБОВ

Погоджено:
Голова Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва
М. Ю. БРОДСЬКИЙ