Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Зазначення нових кодів КВЕД у звітності до органів ФСС НВ

До уваги страхувальників! У зв'язку із запровадженням нового Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — Класифікатор ДК-2010) внесено зміни до відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, що подається до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щороку до 25 січня року, наступного за звітним.


Згідно з нормами ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для страхувальників-роботодавців встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до Порядку № 237) розроблено на основі Класифікатора ДК-2010, чинного з 01.01.2012 р.

Оскільки Класифікатор ДК-2010 використовується і у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, період до скасування чинності попереднього класифікатора видів економічної діяльності, тобто до 31.12.2012 р., є періодом проведення заходів з переходу на новий класифікатор.

Для приведення видів економічної діяльності у відповідність з новим класифікатором фізичним особам — підприємцям та представникам юридичних осіб необхідно не зволікати і звертатися до державних реєстраторів для зміни кодів видів економічної діяльності.

Звертаємо увагу роботодавців на те, що віднесення до класів професійного ризику виробництва, від яких залежить розмір єдиного внеску, здійснюватиметься Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України тільки на підставі відомостей про види економічної діяльності відповідно до нового Класифікатора ДК-2010.

З цією метою правлінням Фонду видано постанову № 32 (набрала чинності з 29.10.2012), якою внесено зміни до відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (додаток 5 до Порядку № 30) (далі — відомість розподілу).

У зв'язку з цим страхувальники у відомості розподілу за 2012 рік, яка подаватиметься ними до робочих органів виконавчої дирекції Фонду з 1 по 25 січня 2013 р., повинні зазначати код виду економічної діяльності та його найменування за Класифікатором ДК-2010.

Форму відомості розподілу розміщено в мережі Інтернет на офіційному web-сайті Фонду за адресою: www.social.org.ua.